Uppmaningar från flera europeiska miljöministrar att hålla nya genetiskt modifierade organismer reglerade för att garantera säkert och fritt val

Den 16 mars diskuterades potentiell avreglering av de nya genetiskt modifierade organismerna inom EU under Rådets möte med miljöministrar. Punkten framhölls av Österrikes miljöminister Leonore Gewessler. Denna diskussion är mycket läglig eftersom europeiska kommissionen väntas lägga fram ett förslag för nya regler angående nya genetiskt modifierade organismer, eller “Ny genteknik” den 9 juni. Detta förslag kan potentiellt försvaga EU-regler angående obligatoriska säkerhetsbedömningar och märkning av nya genetiskt modifierade organismer.

Madeleine Coste, policyansvarig vid Slow Food Europe, kommenterar: “Uttalandena från dessa ministrar till stöd för Österrikes position är klara varningar till Kommissionen att EU inte får avreglera nya genetiskt modifierade organismer. Vi välkomnar dessa starka uttalanden, som visar att dessa nationella beslutsfattare lyssnar på sina medborgares bekymmer, på vetenskapsmän, och de jordbrukare som önskar gå över till sant hållbart jordbruk, inte till agrokemisk lobby.”

Österrikes position som stöds av miljö, hälsa och jordbruksministrar, vilket detaljeras i detta offentliga meddelande, är klar: “de tre pelarna för försiktighetsprincipen, vetenskaplig riskbedömning och obligatorisk märkning måste också tillämpas nya gentekniska metoder”. Punkterna återspeglar positionen för Slow Food, eftersom vi har försökt uppmana EU om attlla nya genetiskt modifierade organismer strängt reglerade, för att garantera säkert och fritt val för jordbrukare och konsumenter.

Under rådets möte stöddes Österrikes position av Ungern, Tyskland, Luxemburg, Slovenien, Slovakien och Cypern som inte håller med Kommissionens inställning. Tyskland och Ungern markerade den väsentliga vikten av den “försiktighetsbaserade principen”, medan Cypern bad Kommissionen att investera i områden för detektering och biosäkerhet för de nya genetiskt modifierade produkterna för att bedöma deras potentiella påverkan på människohälsa och miljö.

Bland andra välkomnar Slow Food uppmaningen från Luxembourg för “heltäckande märkning” av de nya genetiskt modifierade organismerna för att det ska förbli obligatoriskt att låta konsumenter göra ett informerat val av sina livsmedel.
Den tyske ministern insisterade på vikten av att skydda EU-medborgarnas frihet tillval och försäkra säker samexistens med olika produktionssystem.

Vissa ministrar, liksom Ungerns, kritiserade den aktuella bedömningen av förutsättningsbaserad påverkan som publicerats av Europakommissionen och krävde en ny, baserad på data och vetenskapligt sunda metoder.

Irreversibel skada på ekosystem och biodiversitet kan verkligen uppstå om nya genetiskt modifierade organismer skulle komma att avregleras, eftersom inga mått kan tas mot okontrollerad spridning av nya genetiskt modifierade organismer i miljön. Jordbruk och livsmedelsproduktion som litar på källor fria från genetiskt modifierade organismer, såsom den organiska sektorn, kan inte längre skyddas från kontamination.

Vi hoppas att Kommissionen hör dessa uppmaningar från våra miljöministrar och tar tillbaka sina planer för detta nya förslag, som just planeras för den 9 juni. Under tiden kommer Slow Food att fortsätta att göra sin röst hörd: som pekades ut av flera ministrar under rådets möte är deltagandet av civilsamhället nyckeln till beslutsfattande processer.

Slow Food International Press Office
Alessia Pautasso – [email protected] (+39) 342 8641029
Paola Nano – [email protected] (+39) 329 8321285
Slow Food Europe Press Office
Alice Poiron – [email protected] (+32) 4 73 77 07 39

 

Slow Food is a worldwide network of local communities founded in 1989 in order to counteract the disappearance of local food traditions and the spread of fast food culture. Since then, Slow Food has grown to become a global movement that involves millions of people in more than 160 countries and works so that we can all have access to good, clean and fair food.
  • Did you learn something new from this page?
  • yesno