TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO SLUIT ZIJN DEUREN NA 205 DAGEN EN 1160 MEETINGS EN ACTIVITEITEN

Een buitengewone editie die een cultureel erfgoed heeft gecreëerd: een duidelijke visie op de nieuwe paradigma’s die de echte ecologische transitie vertegenwoordigen

Het doek is zojuist gevallen voor de 13e editie van Terra Madre Salone del Gusto, het internationale evenement georganiseerd door Slow Food, de Stad Turijn en de Regionale Autoriteit van Piemonte, die weigerden toe te geven aan de gevolgen van het coronavirus en – met veel veerkracht – een revolutie in het programma teweeg hebben gebracht. Het evenement werd overwegend digitaal georganiseerd en bestond uit 205 dagen vol met bijeenkomsten en activiteiten, georganiseerd door het Slow Food netwerk en zijn partners in 75 landen. In totaal werden meer dan 10 miljoen digitale profielen in 202 landen bereikt.

“Toen we geconfronteerd werden met de economische, sociale en gezondheidscrisis die veroorzaakt werd door de pandemie, hebben we er alles aan gedaan om de aandacht te vestigen op de oorzaken van de pandemie”, verklaarde Carlo Petrini, voorzitter van Slow Food. “Namelijk: de agrarische biodiversiteit die is aangetast door menselijk gedrag, de klimaatcrisis die ecosystemen bedreigt, en het oneerlijke voedselproductie- en distributiemodel. Allemaal problemen waarmee we al lang vóór de pandemie bekend waren, maar die vaak nog genegeerd of niet aangepakt werden. In het kader hiervan hebben we besloten om oplossingen in de schijnwerpers te zetten: die klein, maar revolutionair, zijn vanwege hun effectiviteit op lokaal niveau, die al in handen zijn van boeren, vissers en koks, maar ook de individuele burgers die met hun bewuste keuzes iedere dag al werken aan verandering. We pleiten al een tijd voor de noodzaak van een paradigmaverschuiving en zijn daar ook niet de enigen in geweest. In feite heeft Terra Madre ons de afgelopen zeven maanden in staat gesteld om te luisteren naar de stemmen van wetenschappers, academici, filosofen, wetenschappers en economen, samen met de meningen van boeren, ambachtslieden, herders, vissers en onderwijzers die de ruggengraat van Terra Madre en het Slow Food netwerk in iedere uithoek van de planeet vormen. Deze editie van het evenement heeft, na duizenden uren aan activiteiten verspreid over vijf continenten, een duidelijke visie op nieuwe paradigma’s, die de echte ecologische transitie vertegenwoordigen, opgeleverd.”

Zoals Alberto Cirio, voorzitter van de Regionale Autoriteit van Piemonte, al verwoordde: “Het grote succes van deze editie laat de uitzonderlijke kracht van de gemeenschap, die door de jaren heen door Slow Food is gecreëerd, zien, waarbij Terra Madre Salone del Gusto, Italië en Piemonte het kloppende hart zijn.” En zoals Chiara Appendino, de burgemeester van Turijn, opmerkte: “Het is noodzakelijk om te benadrukken hoe het gekozen programma het mogelijk heeft gemaakt om de door Covid-19 opgelegde grenzen om te zetten in kansen om de horizon van het evenement te verbreden.”

Hoewel geen enkel virtueel evenement ooit het gevoel van verbondenheid en kracht van de gelijkgestemden die om de twee jaar bijeenkomen in Turijn kan vervangen, heeft Terra Madre bewezen met dit programma een ideale oplossing te bieden voor iedere Slow Food community, ieder lid, iedere activist en iedere individuele enthousiasteling – overal ter wereld in welke taal dan ook.

Volgens een eerste schatting werden van de meer dan 1160 bijeenkomsten en activiteiten – georganiseerd in 75 landen – van Azerbeidzjan tot Brazilë en van de Filipijnen tot het eiland Antigua – er ongeveer 6 per dag georganiseerd en gepromoot op het www.terramadresalonedelgusto.com platform. Deze website bereikte in totaal 10 miljoen digitale profielen van over de hele wereld. De bijeenkomsten en activiteiten die werden gestreamd vanaf het Terra Madre Salone del Gusto platform en social media ontvingen meer dan 1.300.000 views van een publiek uit 202 landen. De activiteiten georganiseerd door het Slow Food netwerk verspreid over de wereld trokken 250.000 deelnemers. Bij de 97 workshops en bijeenkomsten die een registratie vooraf vereisten, heeft een totaal van 10.300 mensen zich geregistreerd en hebben meer dan 1 miljoen mensen via social media meegedaan. Bovendien werden meer dan 150 initiatieven georganiseerd door inheemse gemeenschappen en Afrikaanse afstammelingen. Daarnaast namen 3.300 jongeren van over de hele wereld deel aan de uitdaging die op Instagram was georganiseerd door de leden van het Slow Food Youth Network om good, clean en fair voedsel te promoten. Een ander veelbelovend cijfer kwam naar voren uit een van de eerste enquêtes die werd uitgevoerd toen het evenement ten einde liep: meer dan 45% van de mensen die actief deelnamen aan de Terra Madre Salone del Gusto activiteiten waren nooit eerder betrokken geweest bij Slow Food. We kunnen al deze mensen – die interessante gesprekspartners zijn voor de uitdagingen die er nog komen – voor de eerste keer in levenden lijve ontmoeten tijdens Terra Madre 2022.

Conferenties, trainingsbijeenkomsten en forums, maar ook meer innovatieve, succesvolle formats zoals de Food Talks en ‘How Is It Done?’ presentaties, vertegenwoordigen een uniek erfgoed van kennis – een echte “bibliotheek van good, clean en fair” – dat nu nog steeds beschikbaar is voor iedereen die wil leren. Door middel van een selectie uit deze uitzonderlijke online bibliotheek, die overigens gratis toegankelijk is voor iedereen, willen we enkele van de vele namen, die ons vergezelden op deze lange reis, noemen: Franco Farinelli, Virginie Raisson en Paul Collier, met wie we het evenement op 8 oktober openden aan de hand van nieuwe geografische gebieden in de wereld; Jonathan Franzen, die de stelling bevestigde dat de strijd om biodiversiteit te redden binnen ieders bereik ligt; Heribert Hirt en David Quammen, die spraken over de relaties tussen voedsel en gezondheid en tussen biodiversiteitsverlies en zoönosen (infectieziektes die overgaan van dier op mens); Elena Granata, wiens presentatie van een model voor de stad van de toekomst, gebaseerd op veerkracht in plaats van productieve monocultuur, werd herhaald door Carolyn Steel, volgens wie het noodzakelijk is dat steden opnieuw verbonden worden met het omliggende platteland; Sunita Narain, die ons herinnerde aan de tragedie van het sociale onrecht veroorzaakt door de klimaatcrisis; Célia Xakriabá, die als jonge inheemse vrouw haar standpunt uitsprak over de rol van voedsel, de biodiversiteit van kennis en culturen, en het recht op land; Paul Ariès en Eric Schlosser, die spraken over het eten van de toekomst en de oplossingen die door technologie (niet) worden aangedragen; en Alice Waters, die de rol van smaakeducatie bij jonge kinderen (en op scholen) in relatie met het veranderen van het voedselsysteem uitlegde.”

Zoals altijd combineerde Terra Madre 2020 grote thema’s met – vooral van belang in deze roerige tijden – de verhalen en promotie van 630 exposanten via de markt en e-commerce, en de “How You Do It?” Presentaties van talrijke chef-koks en producenten wereldwijd.

De resultaten van enquêtes die zijn ingevuld door deelnemers aan online evenementen van Terra Madre laten zien dat deelnemers uit een veel grotere geografische spreiding van landen kwamen dan een vergelijkbare enquête die werd uitgevoerd tijdens de Terra Madre 2018. Dit is een sterke indicator dat de online editie van Terra Madre succesvoller is geweest bij het betrekken en bereiken van een wereldwijd publiek. In een notendop: meer dan 99% van de respondenten vond het evenement interessant, 90% antwoordde iets nieuws te hebben geleerd, 88% zei van plan te zijn actie te ondernemen op basis van wat ze hebben geleerd. Daarom is er een correlatie tussen het leren van nieuwe dingen en de intentie om actie te ondernemen en iets te veranderen.

Voor meer informatie:

Terra Madre Salone del Gusto Persbureau 2020 Slow Food: [email protected] – ​​Paola Nano (+39329 8321285) Stad Turijn: [email protected] – ​​Luisa Cicero (+39011 01121932)
Regio Piemonte: [email protected] – ​​Donatella Actis (+39011 4322549)

All this was made possible thanks, above all, to the faith of all those who believed in Slow Food and a project that was anything but a mere foregone conclusion. Special thanks therefore to the institutions that have been partners of the event right from the very first edition, the City of Turin and the Piedmont Regional Authority, to the Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies, and to the Ministry for Environment, Land and Sea Protection, which have granted us their support, and to all the many other partners who have supported this edition. We wish to extend a special thanks to our Platinum Partners: Pastificio Di Martino, Unicredit, Lavazza, Acqua S.Bernardo and Quality Beer Academy; our Gold Partners: Agugiaro&Figna, Astoria and BBBell; and our Silver Partners: Compagnia dei Caraibi, Cuki, Parmigiano Reggiano and Reale Mutua. Last but not least, many thanks for their support also to the Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, the Association of Bank Foundations of Piedmont and the Turin Chamber of Commerce, the International Fund for Economic Development (IFAD), Tamalpais Trust and the European Union.

  • Did you learn something new from this page?
  • yesno