Terra Madre Nordic: 200 Slow Food-entusiaster och ett spännande program med presentationer, konferenser och debatter

Köpenhamns slakthusområde den 27–29 april

 

Terra Madre Nordic är en sammankomst och en hyllning av det nordiska Slow Food-nätverket med småskaliga kvalitetsproducenter, entusiaster, akademiker och kockar.

Invigningen sker klockan 10.00, lördagen den 28 april på marknadsplatsen, där 80 utställare från Danmark, Sverige, Norge, Finland, Grönland, Island, Färöarna, Åland och Sápmi (Sameland) kommer att visa upp sina produkter.

Vi ser fram emot att få hälsa välkomna till Carlo Petrini (grundare av och ordförande för Slow Food), Katrine Klinken (nordisk representant vid det internationella rådet Slow Food International), Leif Sørensen (kock och en av de personer som undertecknat Manifestet för Ny nordisk mat), Bodil Cornell (verksamhetschef vid Eldrimner) och Christian Puglisi (kock och restauratör), bland andra.

Slow Food i de nordiska länderna kommer att presentera visionen och de strategiska målen för Slow Food-nätverket i de nordiska länderna. Avsikten är att ta fram en uppsättning gemensamma målsättningar för en miljövänlig matproduktion och -konsumtion i regionen.

En av de gemensamma utmaningarna för den nordiska regionen är miljömässigt ohållbara fiskerutiner: Inom ämnesområdet Nordisk Slow Fish kommer ett antal olika frågor om fiskerier och miljövänliga, traditionella fiskemetoder att presenteras. Det kommer att erbjudas möjligheter till mer kunskap om matvariation och -innovation i regionen genom flera workshops och presentationer, med ämnen som exempelvis:

Miljömässigt bruk av undervärderad vild fisk (Finland)

Sjögräs i köket och på tallriken (Island med flera)

Slow Food-presidiet från Thorupstrand (Danmark)

Programmet Nordisk Slow Cheese kommer att fokusera på de utmaningar som kvalitetstillverkarna av ost stöter på i de nordiska länderna. Det kommer att föras diskussioner kring att bygga upp starkare nätverk mellan producenter, samt genomföras provsmakningar av regionens mest framstående ostar och mejeriprodukter.

Programmet kommer att innefatta:

Ostprovning med Bo Jensen (Norge)

Vad är riktig Skyr? (Island)

Ostprovning med Eldrimner (Sverige)

 

World Disco Soup Day, organiserad av Köpenhamns Slow Food-nätverk för ungdomar, kommer att genomföras söndagen den 28 april mellan klockan 17.00–20.30.

Vad är en diskosoppa? Diskosoppa är en aktion för kampen mot matspill i vilken frivilliga personer bjuds in att samla ihop, tvätta, rengöra, skära och tillaga överblivna livsmedel (vanligtvis från jordbruksmarknaden) eller annan mat som skulle kasserats på grund av att den t.ex. inte uppfyller de normala, utseendemässiga standarderna. Dessutom är det ett gastronomiskt, artistiskt och musikaliskt evenemang som sammanför ungdomar, studenter, barn, äldre, kockar och alla som kämpar mot matspillet. Det är också ett omvandlingsverktyg som sammanför olika kompetenser i syfte att utbilda och informera. Soppan kommer att serveras gratis på Köpenhamns Madhus-gård.

 

Mer information om flera andra evenemang och möjligheter i programmet hittar du på www.tmn18.com

För mer information om Slow Food, besök old.slowfood.com/

Facebook: Terra Madre Nordic 2018

Instagram: terramadrenordic

Twitter: @TerraNordic

För mer information, kontakta projektansvarige och chefen för Slow Food Copenhagen, Johan K. Dal: [email protected] eller +45 20760674

Slow Food Internationals presskontor: [email protected]

  • Did you learn something new from this page?
  • yesno