Terra Madre Balkans 2018 završava predstavljajući svoj potencijal održivog ruralnog razvoja u institucijama EU

Posle četiri izdanja u Sofiji (2010, 2012), Dubrovniku (2014) i Tirani (2016), mreža Terra Madre Balkan (TMB) okupila se u srcu evropske debate u trenutku koji je presudan za definiciju zajedničke evropske poljoprivredne politike (CAP – Common Agricultural Policy) posle 2020. godine.

Preko 100 delegata iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Kosova, Crne Gore, BJR Makedonije, Rumunije i Srbije predstavljaju različite potencijale Terra Madre Balkans u pogledu bogatog biodiverziteta, tradicije hrane i održivih poljoprivrednih praksi.

Da bi proslavili Međunarodni dan biodiverziteta, 22. maja, konferencija je u Evropskom parlamentu okupila ruralne zajednice, male proizvođače hrane, kuvare, aktiviste, mlade i akademike iz regiona kako bi se suočili sa političarima iz institucija EU i pokazali različite načine valorizacije bogatog balkanskog nasleđa kao izvora inovacija i socijalnog preduzetništva u regionu.

Učesnici na 5. izdanju Terra Madre Balkans dele mišljenje da je integracija zemalja zapadnog Balkana u EU glavni politički cilj koji će osigurati stabilnost i razvoj u regionu.

Nedavno je Slow Food sprovela istraživanje 10000 malih poljoprivrednika iz cele EU sa ciljem da doprinese raspravi o budućnosti zajedničke poljoprivredne politike. Učesnici na 5. izdanju Terra Madre Balkans priznaju potrebu za:

  • smanjenim birokratskim opterećenjem, podrškom marginalnim i ruralnim područjima i mladima;
  • fleksibilnije sprovođenje higijenskih pravila i šeme kvaliteta EU za održavanje zanatskih proizvođača hrane u njihovim naporima da očuvaju raznovrsnost hrane;
  • namenske šeme finansiranja za mapiranje raznovrsnosti hrane na Balkanu i bolje integrisanje njezinog biološkog, ekološkog, socijalnog i kulturnog konteksta u održivi razvoj ruralnih područja;

Oni takođe smatraju da je ekonomski prosperitet ruralnih oblasti glavni pokretač za saradnju na Balkanu, dakle za uspešnu integraciju zemalja Zapadnog Balkana u EU. Završni zaključci su dostupni ovde.

Peto izdanje Terra Madre Balkans organizovao je Slow Food Balkans, zajedno sa članovima EPP-a iz Evropskog parlamenta iz Bugarske, Hrvatske i Rumunije koji učestvuju u Delegaciji EP za odnose sa zemljama Zapadnog Balkana. Terra Madre Balkan je omogućen zahvaljujući doprinosima Evropske komisije i Stalnog predstavništva Republike Bugarske u EU.

Anne-Marie Matarrese
Slow Food – Direktor komunikacija, Brisel Office +32 (0) 28932488; [email protected]

Paola Nano
Slow Food – Direktor kancelarije za međunarodnu štampu +39 329 8321285; [email protected]

 

Terra Madre Balkans,  koju je osnovala Slow Food 2010. godine,  je mreža koja okuplja ruralne zajednice, proizvođače hrane, kuvare, aktiviste, omladinu i akademike iz cele jugoistočne Evrope. Terra Madre Balkans je osnovana da daje glas malim proizvođačima hrane i ruralnim zajednicama, kao i da ih podrži u nadogradnji proizvodnje od domaćinskog do zanatskog nivoa, zagovarajući njihovu društvenu i političku prepoznatljivost i podržavajući njihov pristup tržištima.

  • Did you learn something new from this page?
  • yesno