Terra Madre Balkans 2018 приключва, представяйки своя потенциал за устойчиво селскостопански развитие на институциите на ЕС

След четири издания в София (2010 г., 2012 г.), Дубровник (2014 г.) и Тирана (2016 г.), мрежата на Terra Madre Balkans (TMB) е събрала в сърцето на Европейския дебат в момент, който е от решаващо значение за определяне на Общата Селскостопанска Политика на Европа (ОСП) след 2020 г.

Над 100 делегати от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Черна гора, Бивша Югославска Република Македония, Румъния и Сърбия представиха разнообразния потенциал на Terra Madre Balkans по отношение на богатото си биологично разнообразие, кулинарни традиции и устойчиви земеделски практики.

За да отпразнува Международния ден на биологичното разнообразие, 22 Май, конференцията в Европейския парламент събра селскостопанските общности, дребните производители на храни, готвачи, активисти, младежи и преподаватели от региона лице в лице с политиците от институциите на ЕС за да демонстрират различни средства за валоризирането на богатото наследство на Балканите като източник на иновация и социално предприемачество в региона.

Участниците в петото издание на Terra Madre Balkans споделят мнението, че интегрирането на държавите от Западните Балкани към ЕС е основна политическа цел, която ще осигури стабилност и развитие в региона.

Скорошно проучване на 10,000 дребни земеделски производители от целия ЕС беше проведено от Slow Food, с цел да подпомогне дебата относно бъдещето на Общата Селскостопанска Политика. Участниците в 5-то издание на Terra Madre Balkans признават нуждата от:

  • намалено бюрократично натоварване, подкрепа на крайните селски райони и на младите хора;
  • по-гъвкаво прилагане на хигиенните правила и схеми за качество на ЕС за подкрепа на дребните производители на хранителни продукти в техните усилия да запазят разнообразието на храните;
  • посветени схеми за финансиране за да се отбележи на карта разнообразието на храните на Балканите и за по-добра интеграция на неговия биологичен, екологичен, социален и културен контекст в устойчивото развитие на селскостопанските райони;

Те също така вярват, че икономическото развитие на селскостопанските райони е основната движеща сила за сътрудничество на Балканите, следователно за успешна интеграция в ЕС на държавите от Западните Балкани. Крайните заключения са на разположение тук.

Петото издание на Terra Madre Balkans е организирано от Slow Food Balkans, заедно с Членовете на ЕНП на Европейския Парламент от България, Хърватия и Румъния, който участват в Делегации на ЕП за връзки със страните от Западните Балкани. Terra Madre Balkans е организирана с помощта на Европейската Комисия и Представители на Парламента на Република България към ЕС.

Ан-Мари Матарезе
Slow Food – Директор по комуникациите, Офис в Брюксел +32 (0) 28932488; [email protected]

Паола Нано
Slow Food – Директор на Международния пресцентър +39 329 8321285; [email protected]

 

Създадена от Slow Food през 2010 г., Terra Madre Balkans е мрежата, която обединява селскостопанските общности, производителите на храни, готвачи, активисти, младежи и учени от цяла Югоизточна Европа. Terra Madre Balkans е създадена да даде глас на дребните производители на храни и селскостопанските общности и да ги подпомага в разрастването на тяхното производство от домашно към занаятчийство, застъпвайки за тяхното социално и политическо признаване и подкрепяйки техния достъп до пазарите.

  • Did you learn something new from this page?
  • yesno