Terra Madre Balkanlar 2012

10 ülkeden 150’den fazla delege, Sofya’da ikincisi gerçekleştirilecek Terra Madre Balkanlar toplantısıyla bir araya gelecek.

2010 yılında ilki yapılan toplantının başarısının ardından, ikinci Balkanlar Terra Madre Ağı toplantısı 29 Haziran–1 Temmuz 2012 tarihleri arasında Sofya’daki Bulgaristan Bilimler Akademisi’nde yapılacaktır.

2010 yılında Sofya’da başlatılan Terra Madre Balkanlar, aynı bölge yer alan ülkelerin gıda topluluklarını birleştirmek için kurulan bu türdeki ilk ağ oldu. Balkan ülkeleri, ortak yemek geleneklerine ve benzer sosyoekonomik koşullara sahip olduklarından, bu bölgedeki ülkelerin ortak kırsal miraslarının korunması da ulusal sınırların ötesinde ortak bir çaba gerektiriyor.

İki yıl içinde hem Slow Food hem de Terra Madre Ağı bölgedeki yerini sağlamlaştırırken, 1500’den fazla Slow Food üyesi, 11 Slow Food Presidia’sı, 60 Terra Madre gıda topluluğu, okullarda gerçekleştirilen 15 gıda ve tat eğitim programı ve 25 şeften oluşan bir grubu bir araya getirdi. Slow Food, bölgede yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan küçük ölçekli zanaat ürünlerinin (örneğin Tcherni Vit küflü peyniri, Slatko yabani inciri ve Ljubitovica Sarac sarımsağı gibi) sürdürülmesi, yerel geleneksel ürünleri haritalanması, kısa gıda tedarik zincirleri oluşturulması ve okullarda gıda-tat eğitimleri verilmesine kadar uzanan 25 adet projeyi doğrudan desteklemektedir.

Terra Madre Balkan Ağı bu yıl Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası ve bu politikanın AB üyesi ülkelerindeki küçük ölçekli çiftçiler üzerindeki etkileri hakkında görüşmek üzere Sofya’da bir araya gelecektir.  Terra Madre Balkanlar 2012’ye; Arnavutluk’tan 15, Bosna Hersek’ten 14, Bulgaristan’dan 45, Hırvatistan’dan 8, Yunanistan’dan 5, Kosova’dan 3, Makedonya’dan 20, Romanya’dan 23, Sırbistan’dan 10 ve Türkiye’den 10 temsilci olmak üzere 10 ülkeden 150’nin üzerinde delege katılacak.

Slow Food, gerçekleştirilecek 3 ana konferansın yanı sıra, Sofya Botanik Bahçesi’nde bir dizi yan etkinlik, yuvarlak masa yemekleri ve çocuklar için tadım etkinlikleri de düzenliyor.  Ayrıca Cumartesi akşamüstünden itibaren Pazartesi’ye kadar halka açık olacak pazar yerinde gıda toplulukları ve bölge genelindeki Slow Food Presidia ürünleri sergilenecek.

*Terra Madre 2004 yılında Slow Food tarafından İtalya’nın Torino kentinde başlatılan ve dünyanın her tarafından gıda toplulukların bir araya geldiği bir toplantıdır. Etkinlik, gıda sistemini ve sürdürülebilir, temiz, iyi ve adil bir şekilde gıda üretimini geliştirmek amacıyla küçük ölçekli çiftçileri ve gıda üreticilerini, aşçılar, akademisyenler ve genç nesil ile bir araya getiriyor. İlk etkinlikten bu yana küresel ve ulusal düzeyde gerçekleştirilen toplantılar;  dünyada genelinde bilgi alışverişini teşvik eden projelerin hayata geçirilmesine aracı olmuştur.

Bulgaristan’daki Slow Food Conviviumu ve Slow Food International tarafından düzenlenen etkinlik, Açık Toplum,  Sofya Belediyesi Kültür Programı ve Avrupa Birliği sponsorluğunda ve Yeni Kültür Vakfı, Avrupa Enstitüsü Sivil Toplum Kuruluşu, Sofya Üniversitesi Botanik

Bahçesi ve Bulgaristan Bilim Akademisi Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Araştırmaları Enstitüsü işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

Interimage Ltd. Şirketi etkinliğin lojistik organizasyonunu ve halkla ilişkiler faaliyetlerini üstlenecektir. Medya ortağı ise Menu dergisi olacaktır.

* Terra Madre ve Salone del Gusto, 25–29 Ekim 2012 tarihleri arasında İtalya’nın Torino kentinde gerçekleşecek.  Dünyanın tüm kıtalarının olağanüstü gıda çeşitliliğini barındıracak bu uluslar arası toplantı, aynı zamanda iyi, temiz ve adil üretim prensiplerini takip eden küçük ölçekli çiftçileri ve gıda zanaatkârlarını da bir araya getirecek.

Bu yılki Terra Madre ve Salone del Gusto,  50’den fazla gıda topluluğunun ve Presidia’nın yer alacağı Balkanlar’a özel 180 metrekarelik bir sergi alanına ev sahipliği yapacak. Sergi alanında, bölgenin gıda biyoçeşitliliğini sergileyecek şekilde, dağ peynirleri, reçeller&kurutulmuş ürünler, yabani otlar, alkollü içkiler ve şaraplar olmak üzere 4 ayrı bölüm yer alacak.

Daha fazla bilgi için:
old.slowfood.com
www.terramadre.org
www.slowfoodfoundation.org

Michele Rumiz
Slow Food – Balkan Ülkeleri Koordinatörü
+39 0172 419 746; [email protected]

Paola Nano
Slow Food – Basın Ofisi
+39 0172 419 645, [email protected]

Dessislava Dimitrova
Etkinlik Koordinatörü ve Slow Food International  Encümen Üyesi
+359 885 432 540; [email protected]

  • Did you learn something new from this page?
  • yesno