Terra Madre Balkan 2014 – Program

Uz podršku Slow Food-a, Udruga Kinookus organizira treći susret Terra Madre Balkan, koji će se održati od 19. do 22.6. u Dubrovniku. Događaj će okupiti prehrambene zajednice iz jugoistočne Evrope kako bi slavili svoje prehrambene tradicije i pozvali na spašavanje ruralne baštine. Događaju će prisustvovati preko 200 delegata iz 11 država (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Kosovo, Crna Gora, Republika Makedonija, Rumunija, Srbija i Turska).

Na događaju će učestvovati i Carlo Petrini, osnivač i predsjednik Slow Food-a, koji će se imati izlaganja na dvije konferencije u subotu, 21.juna.

Tržnica Zemlje, je ključni dio susreta, na kojoj će se predstaviti izlagači iz 68 prehrambenih zajednica iz jugoistočne Evrope i bit će postavljena u historijskom parku Gradac. Na Tržnici će biti postavljena 32 štanda – minimalno po jedan štand za svaku od 11 zemalja izlagača, od kojih će neke predstaviti Slow Food presidiju ili produkte iz Arke okusa. Bit će izloženi i neki proizvodi Sloow Food presidije iz različitih zemalja poput: planinski sir iz Mavrove Reke (Makedonija), Branza de Burduf sa Bučedži planina (Rumunija), Gledićka šljivovača – Crvena Ranka (Srbija), Bulgur pšenica (Turska).

Neki od proizvoda koji će se moći pronaći na Tržnici su, npr. primjerci autohtonih hrvatskih sireva i mliječnih proizvoda, poznatih kao “škripavac”, sir napravljen od kravljeg mlijeka (Buša- goveda I sir od istog, nominirani su za Arku okusa), Međimurski tvrdi sir Turoš, kozji sir iz istočne Slavonije, te dobro poznati Paški sir s porodične mliječne farme s otoka Paga.

Tržnica će biti mjesto gdje će posjetioci moći otkriti rijetke prehrambene proizvode, degustirati ih, ali i iz prve ruke čuti priče proizvođača i izlagača o njihovim iskustvima i drevnim znanjima o teritoriji, tradicionalnim tehnikama proizvodnje i specifičnim karakteristikama proizvoda. Ovakva vrsta educiranja o prehrambenim proizvodima omogućava doživljavanje hrane kroz različita čula: od gledanja i slušanja o hrani, do degustiranja i mirisanja iste.

Ovo su neke od konferencija koji će se održati u okviru Terra Madre Balkan u Amfiteatru Sveučilišta u Dubrovniku: 

–       Plenarna konferencija Terra Madre Balkana: Delegati Terra Madre Balkana će se sastati na plenarnoj konferenciji, gdje će biti predstavljene teme za diskutiranje u narednim danima. Između ostalih, raspravljat će se o sljedećim temama: uloga koju bi EU trebala imati po pitanju davanja podrške malim poljoprivrednicima u regionu, poziv za održivo ribarstvo na Jadranskom moru; tradicionalni proizvodi i geografski indikatori, Arka okusa Slow Food-a i Presidija projekti; uloga mladih u poljoprivredi i prehrambenoj proizvodnji, potreba za educiranje o okusima među balkanskim društvima. Petak, 20. juni, od 10:30 do 13:00.

–       Podrška malim poljoprivrednicima na Balkanu: EU se često kritikuje za nametanje jako zahtjevnih pravila i propisa koji ograničavaju male proizvođače, čime se ugrožavaju lokalne tradicije i znanja vezana za tradicionalnu proizvodnju hrane. Kroz ovu raspravu se žele predstaviti odredbe koje omogućavaju fleksibilnost a koje postoje u EU propisima, te predstaviti studije slučaja u kojima su vlade zemalja članica na Balkanu koristile takve prilike za fleksibilnost. Također, na Konferenciji će se predstaviti Sažetak politika kreiran od strane ESSEDRA partnera i Foruma sinergija, koji će nakon potrebnih izmjena i dopuna biti i službeno predstavljen. Petak, 20. juni, od 15:00 do 17:00.

–       Konferencija o Tradicionalnim proizvodima i Zaštićenim Geografskim Indikatorima Iako je u EU trenutno preko 1,400 proizvoda zaštićeno preko Geografskih Indikatora, samo nekolicina njih pripada balkanskom regionu. FAO i NVO REDD organiziraju ovu konferenciju kako bi rasvijetlili proces uspostavljanja Geografskih Indikatora. Bit će prikazani primjeri mandarina iz doline Neretve u Hrvatskoj i kulena iz Baranjskog regiona, uz prezentaciju Hrvatskog Otočnog Proizvoda, kojeg je pokrenulo Hrvatsko ministarstvo regionalnog razvoja. Petak, 20. juni, od 17:30 do 20:00.

–       Izvan okvira Arke Okusa – Definiranje Strategije Terra Madre Balkana za Zaštitu ugroženih prehrambenih tradicija: Preko 200 proizvoda s Balkana i Anatolije su registrovani u Arku okusa – međunarodni katalog ugroženih prehrambenih proizvoda Slow Food-a. Osnovni cilj mreže Terra Madre Balkan je da definiše predstojeće korake i mehanizme koji će spasiti te proizvode od nestanka, uz njegovanje lokalnih prehrambenih zajednica. Uvodni govor na raspravi će održati Carlo Petrini. Subota, 21. juni, od 10:00 do 12:00.

Za detaljniji pregled program događaja i konferencija, molimo posjetite: http://www.essedra.com/media/ING_depliant-TM-balcani.pdf.

Za sve dodatne informacije:

old.slowfood.com

www.terramadre.org

http://www.slowfoodfoundation.com/

www.kinookus.com

Michele Rumiz

Slow Food – Area Coordinator for the Balkans

+39 0172 419 746; [email protected]

Paola Nano

Slow Food International – Press Office

[email protected]

Međunarodni Terra Madre i Salone del Gusto bit će održani u Turin od 23-27 oktobra ove godine. Salone del Gusto i Terra Madre su ujedinjeni u jedan događaj koji će vidjeti prisutnost Terra Madre prehrambenih udruženja iz cijeloga svijeta kao i njihovih proizvođača, Slow Food Presidiai kuhara, Radionica ukusa i edukacijskih aktivnosti. Salone del Gusto i Terra Madre 2014. in Turin će biti domaćini izložbi na preko 100m2 gdje će cijeli Balkan  prikazati više od 50 prehrambenih društava i Slow Food Presidia će izlagati i prodavati proizvode.

  • Did you learn something new from this page?
  • yesno