Slow Food står sammen med Slow Food i Storbritannien

i dets fordømmelse af følgerne af Brexit, og opfordrer forhandlingsparterne til at tage disse problemer op

Kun få dage før European Days of Action, når europæerne samles for at kræve bedre fødevarer og landbrug på tværs af kontinentet, gør Nations of Slow Food i Storbritannien opmærksom på de alarmerende konsekvenser, som Brexit får for Storbritanniens fødevaresystem, og advarer om, at Brexit uden en aftale kan skabe uhørte virkninger uden fortilfælde.

Slow Food er dybt bekymret over udsigten til Brexit uden en aftale og den omfangsrige indvirkning dette vil få på Storbritanniens fødevaresystem. Det gælder især for mindre producenter og sårbare fællesskaber, som er mindst udrustet til at klare alvorlige afskæringer.

Slow Food støtter kravet fra Nations of Slow Food i Storbritannien om at anerkende de positive områder i det pan-europæiske samarbejde i områder som f.eks. bilateral og toldfri handel, arbejdskraftens frie bevægelighed, EU-støtte til de mindre producenter, opretholdelse af vitale fødevaresikkerhedsstandarder og beskyttelse af sjældne og traditionelle fødevarer.

“EU er et vitalt fokus for Slow Food’s bestræbelser på at skabe et mere bæredygtigt, retfærdigt og ansvarligt fødevaresystem, som anerkender lokale traditioner og kulturer” erklærer Marta Messa, Slow Food’s internationale rådsmedlem for EU. “Samarbejdet mellem EU-medlemslandene er nøglen til dette. Vi er derfor dybt bekymrede over udsigten til, at Storbritannien forlader EU og det alvorlige sammenbrud, som forudses af en Brexit uden aftale inden for alt, der er relateret til fødevarer og landbrug blandt meget andet. Selvom det ikke på nogen måde er perfekt, vil afbrydelsen af dette forhold, som trues af en Brexit uden aftale, være alvorlig og vidtrækkende og mindske muligheden for fælles handlinger vedrørende vigtige problemer som for eksempel glyphosater, madspild og GM-fødevarer.”

Slow Food står sammen med Slow Food i Storbritannien og Storbritanniens bredere fødevarefællesskab, og slutter sig til dem ved at opfordre forhandlingsparterne til at tage hensyn til alle de problemer, der er forbundet med det britiske fødevaresystem og med alle de personer, der er afhængige af det.

I en tid, hvor der kræves international solidaritet til at gøre front mod vores fælles udfordringer som klimaforandring, øget migration og tabet af biodiversitet, vil Storbritanniens udtrædelse af det europæiske fællesskab blive et alvorligt tab.

Slow Food International Pressekontor

[email protected] – Twitter: @SlowFoodPress

Slow Food er en global græsrodsorganisation, som forestiller sig en verden, hvor alle mennesker har adgang til og kan nyde fødevarer, som er gode for dem, for de, som dyrker dem, og gode for planeten. Slow Food involverer over en million aktivister, kokke, eksperter, unge, landmænd, fiskere og akademikere i over 160 lande.

  • Did you learn something new from this page?
  • yesno