Slow Food staat achter Slow Food VK

in haar veroordeling inzake de gevolgen van de Brexit en roept de onderhandelende partijen op om deze bedenkingen in aanmerking te nemen.

Slechts enkele dagen vóór de European Days of Action, gedurende welke Europeanen zich zullen verenigen in hun vraag naar beter voedsel en betere landbouw op het gehele continent, vestigen de landen van Slow Food in het Verenigd Koninkrijk de aandacht op de alarmerende gevolgen die de Brexit zal hebben voor het Britse voedselsysteem, en waarschuwen ze dat een Brexit zonder akkoord mogelijk ongekende negatieve effecten te weeg kan brengen.

Slow Food is zeer bezorgd over het vooruitzicht op een Brexit zonder akkoord en de verstrekkende gevolgen hiervan op het Britse voedselsysteem, vooral voor wat betreft de kleine producenten en de kwetsbare gemeenschappen die minder zijn uitgerust voor het aanpakken van deze ingrijpende ontwrichting.

Slow Food ondersteunt de oproep van de landen van Slow Food VK voor de herkenning van de positieve gebieden van de pan-Europese samenwerking en synergie op gebied van, bijvoorbeeld, bilaterale, tariefvrije handel, het vrije verkeer van werkkrachten, de Europese steun voor kleine producenten, het behoud van essentiële voedselveiligheidsnormen, en de bescherming van zeldzaam en traditioneel voedsel.

“De Europese Unie is van fundamenteel belang voor de inspanningen van Slow Food in het streven naar een duurzamer, rechtvaardiger en verantwoordelijk voedselsysteem dat de lokale tradities en culturen herkent”, verklaart Marta Messa, raadslid van Slow Food International voor de Europese Unie. “Samenwerking en synergie tussen de EU-lidstaten is hiervoor cruciaal, vandaar onze onrust over het vooruitzicht op het uittreden van het VK uit de Europese Unie en de voorspelde ingrijpende gevolgen dan een Brexit zonder akkoord voor, onder andere, alle met voedsel en landbouw verbandhoudende aangelegenheden. Alhoewel absoluut niet perfect, zal de onderbreking van deze relatie, als gevolg van een dreigende Brexit zonder akkoord, ernstige en verstrekkende gevolgen hebben, waaronder verminderde mogelijkheden voor gemeenschappelijke acties inzake belangrijke kwesties zoals glyfosaat, voedselverspilling en genetisch gemodificeerde levensmiddelen”.

Slow Food staat achter Slow Food VK en in bredere zin de Britse voedselgemeenschap en sluit zich bij hen aan in het beroep op de onderhandelende partijen om de verontrusting van alle bij het Britse voedselsysteem betrokken personen, en de personen die van dit systeem afhankelijk zijn, in aanmerking te nemen.

Op een moment dat internationale solidariteit noodzakelijk is om onze gemeenschappelijke uitdagingen inzake klimaatverandering, toenemende migratie en het verlies aan biodiversiteit het hoofd te bieden, is het uittreden van het VK uit de Europese Gemeenschap een zwaar verlies.

Persbureau Slow Food International

[email protected] – Twitter: @SlowFoodPress

Slow Food is een wereldwijde basisorganisatie die een wereld beoogt waarin alle personen toegang hebben tot en kunnen genieten van voedsel dat goed voor hun is, goed voor de degenen die het verbouwen en goed voor de planeet. Bij Slow Food zijn meer dan één miljoen activisten, chef-koks, deskundigen, boeren, vissers en academici betrokken, in meer dan 160 landen.

  • Did you learn something new from this page?
  • yesno