Slow Food se připojuje k Evropským akčním dnům pro Good Food Good Farming (Dobré jídlo – dobré zemědělství) s více než 15 událostmi v Evropě

Již druhým rokem po sobě se Slow Food Europe připojuje k Evropským akčním dnům pro Good Food Good Farming (Dobré jídlo – dobré zemědělství), které se během měsíce října uskuteční v rámci Evropy. 

Různé sítě Slow Food připravují více než 15 událostí v zemích západní, střední a severní Evropy, jako jsou Itálie, Rumunsko, Lotyšsko, Francie, Česká republika, Slovensko, Německo, Finsko a Chorvatsko. Hnutí Good Food Good Farming (Dobré jídlo – dobré zemědělství) sdružuje více než 300 evropských organizací, které spojily své síly, aby předložily rozhodovacím orgánům žádost o zavedení potravinových a zemědělských systémů podporujících živobytí drobných zemědělců a venkova, a chránících půdu, vodu, ekosystémy a biologickou rozmanitost. 

Od trhů Earth Markets po debaty, a od západu na východ, se skupiny Slow Food v Evropě hlasitě připojují k říjnovým Evropským akčním dnům pro Good Food Good Farming (Dobré jídlo – dobré zemědělství). První události Slow Food budou zahájeny první víkend v říjnu třídenní událostí v chorvatském regionu Istrie, který povede workshopy a debaty o udržitelném rozvoji a společné zemědělské politice (SZP) v Evropě, akci ke zvýšení povědomí pořádanou třemi pobaltskými státy, na lokálním trhu Earth Market v lotyšském Straupe, a nakonec událostí Slow Food Västnyland ve finském Fiskars, jež shromáždí okolo 8 000 návštěvníků a zaměří se na důležitost dobrého, čistého a spravedlivého jídla.

Pozdější události zahrnou přeshraniční “Eat-In” mezi Německem a Nizozemím, organizované Slow Food Youth Network jako symbol přeshraničního rozměru zemědělských a potravinářských otázek v celé EU, jakož i diskuse na Slovensku a v České republice o udržitelné výrobě, zaměřené na krátké dodavatelské řetězce, a protestní piknik a diskuse o zemědělství a jeho dopadu na životní prostředí ve Francii. Několik událostí se připravuje také v Itálii.

„Jsme nadšeni, že se můžeme připojit k Evropským akčním dnům pro Good Food Good Farming (Dobré jídlo – dobré zemědělství) s řadou různých událostí po celé Evropě a ukázat tak rozmanitost i jednotu hnutí Slow Food. Tento rok je pro Evropu životně důležitý, protože čekáme na dokončení reformy SZP. Bude určovat evropskou zemědělskou budoucnost, která je nyní připravena pokračovat v podporování praktik intenzivního zemědělství. Věříme, že je zásadně důležité dát občanům hlas a zajistit, aby jejich požadavky byly vyslyšeny evropskými orgány s rozhodovací pravomocí,“ uvádí Rachele Lodi, mezinárodní radní Slow Food pro Evropu.

Během říjnových událostí budou skupiny Slow Food spolu s dalšími organizacemi zapojenými do celoevropského hnutí shromažďovat zprávy od občanů pro lepší potravinářské a zemědělské systémy v Evropě. Poslancům Evropského parlamentu budou tyto zprávy doručeny ve formě pohlednic během závěrečné demonstrace Good Food Good Farming (Dobré jídlo – dobré zemědělství) ve Štrasburku, která se uskuteční před parlamentem dne 22. října. Vzhledem k tomu, že se očekává, že nový parlament a vlády členských států učiní zásadní rozhodnutí týkající se reformy SZP, hnutí Good Food Good Farming (Dobré jídlo – dobré zemědělství) využije tento okamžik k objasnění požadavku občanů, aby v evropském zemědělském systému byly provedeny naléhavé změny, které zajistí zdravé, spravedlivé a udržitelné jídlo.

Společná zemědělská politika (SZP) je politikou Evropské unie zaměřenou na zemědělství a rozvoj venkova. SZP dnes představuje zhruba 40% rozpočtu EU a zůstává nejintegrovanější politikou EU. Hnutí Good Food Good Farming (Dobré jídlo – dobré zemědělství) požaduje spravedlivou, zelenou a zdravou SZP, která je dobrá pro lidi i pro planetu.

Pro další informace:
Yael Pantzer <[email protected]>

Tisková kancelář Slow Food
Paola Nano – <[email protected]>
Indre Anskaityte <[email protected]>

Slow Food je globální síť místních komunit založená v roce 1989 s cílem předejít vymizení lokálních potravinářských kultur a tradic a zabránit vzestupu kultury rychlého občerstvení. Od svého založení se Slow Food rozrostlo v celosvětové hnutí zahrnující miliony lidí ve více než 160 zemích a snaží se zajistit, aby měl každý přístup k dobrému, čistému a spravedlivému jídlu. Slow Food je zastřešující organizací zodpovědnou za vedení celého hnutí.

  • Did you learn something new from this page?
  • yesno