Slow Food potępia zgodę Parlamentu UE na umowę CETA

CETA służy interesom wielkiego przemysłu, ze szkodą dla obywateli i małych producentów

Umowa gospodarczo-handlowa (CETA) między UE a Kanadą została zatwierdzona przez Parlament Europejski w dniu 15 lutego 2017 r. przy 408 głosach za, 254 przeciw, pomimo ogromnego sprzeciwu ze strony publiczności.

Głosowanie parlamentu UE pozostaje w sprzeczności wobec szerokiej koalicji społeczeństwa obywatelskiego, która wezwała do odrzucenia transakcji w Europie i Kanadzie. Mobilizacja przeciwko CETA była jednym z najsilniejszych europejskich ruchów demokratycznych, jakie kiedykolwiek miały miejsce, zaangażowała głosy 3,5 miliona ludzi z całej Europy, którzy podpisali petycję przeciwko umowie CETA i jej bliźniaczce, umowie miedzy UE i USA: Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

Carlo Petrini, prezes Slow Food, powiedział: „Międzynarodowe umowy o wolnym handlu są pozbawione sensu, jeśli nie uda im się podnieść standardów produkcyjnych (środowiskowych i społecznych) w celu ochrony interesów drobnych producentów. Nie jest tak w przypadku CETA ani TTIP lub TPP. Nie będzie tak również w innych podobnych traktatach zawieranych w przyszłości. Ich podpisanie oznacza zrzeczenie się funkcji regulacyjnych i politycznych, które powinny być przywilejami rządów [państw członkowskich], tym samym oznacza prywatyzację procesów decyzyjnych. Aby uzyskać jaśniejszy obraz tego, co się z tym wiąże: dziś w Europie istnieje około 1300 produktów spożywczych z oznaczeniem geograficznym, 2800 win i 330 napojów spirytusowych. Mówi się, że CETA uchroni 173 z nich.”

José Bové, Poseł do Parlamentu Europejskiego, poszedł dalej: “Umowa o wolnym handlu z Kanadą będzie miała decydujący wpływ na rolników europejskich i kanadyjskich, szczególnie tych z trudnych obszarów wiejskich, takich jak regiony górskie. Obawiam się, że na niektóre produkty spożywcze wysokiej jakości będą nałożone solidne kary w nawiązaniu do fałszywej ochrony PDO (Protected Designation of Origin – PL: Chroniona Nazwa Pochodzenia).

Beneficjentami tej transakcji są dziś duże przedsiębiorstwa i koncerny. Wynik głosowania jest porażką, ale walka trwa, bo CETA musi być teraz ratyfikowana przez 28 państw członkowskich. w każdym kraju europejskim należy teraz wzmocnić te walkę.

Jestem przekonany, że wyjątkowo pilne jest wstrzymanie wszelkich negocjacji dwustronnych oraz wznowienie negocjacji wielostronnych, które uwzględniają prawa społeczne i środowiskowe, zwłaszcza w kwestii klimatu. ”

Slow Food wzywa wszystkie europejskie kraje członkowskie do podjęcia konsultacji społecznych i wysłuchania głosów wszystkich tych, których funkcjonowanie będzie zagrożone, wzywa także do wzięcia pod uwagę zagrożenia dla naszej demokracji. W demokratycznie wybranych rządach jest to nie do zaakceptowania, że rezygnują ze swych wpływów na rzecz umów wolnorynkowych, które minimalizują przywileje i ochronę, do której mamy prawo zarówno jako obywatele, jak i ludzie pracy. Ludzie przed zyskami!

Pole bitwy przemieszcza się teraz do społeczeństwa obywatelskiego w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

* Tło:

W następstwie podpisania umowy CETA przez unijny i kanadyjski rząd w październiku 2016 oraz kontrowersyjnych głosowaniach w kilku komisjach Parlamentu Europejskiego, dzisiejsze głosowanie w Strasburgu na sesji plenarnej Parlamentu było ostatnim krokiem w procesie ratyfikacji CETA na poziomie UE. Znaczna część umowy wejdzie w życie wiosną 2017. Jednak pełna zgoda będzie wdrożona dopiero po ratyfikacji umowy przez parlamenty wszystkich 28 państw członkowskich UE, łącznie z tymi, w których CETA jest wysoce kontrowersyjna i poddana będzie referendom.

Translation / Tłumaczenie:

„Slow Food Dolny Śląsk” convivium – www.slowfooddolnyslask.org

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt ze Slow Food International Press Office:

[email protected] – Twitter: @SlowFoodPress

Ruch Slow Food zrzesza ponad milion pasjonatów oddanych walce o dobrą, czystą i uczciwą żywność: szefów kuchni, młodzież, aktywistów, rolników, rybaków, ekspertów i naukowców w ponad 150 krajach. Sama organizacja liczy około 100 000 członków w 1 500 lokalnych oddziałach (conviviach), którzy wpierają stowarzyszenie zarówno poprzez składki członkowskie, jak i organizację kampanii i eventów. Dodatkowo Slow Food to ponad 2 000 społeczności Terra Madre wytwarzających żywność na małą skalę w myśl zrównoważonej produkcji.

  • Did you learn something new from this page?
  • yesno