Slow Food otwiera Obserwatorium Różnorodności Biologicznej

“Ze śródokresowego raportu Komisji Europejskiej dotyczącego bioróżnorodności wyłania się coraz bardziej niepokojący obraz sytuacji”

Komisja Europejska opublikowała w ostatnich dniach śródokresowy raport dotyczący monitorowania różnorodności biologicznej w Europie. 18-stronicowy dokument stwierdza, że w ciągu ostatnich czterech lat, mimo wysiłków podejmowanych w krajach członkowskich w 2011 roku, stan bioróżnorodności siedlisk przyrodniczych związanych z rolnictwem nie tylko nie poprawia się, ale też nie poczyniono postępów, aby osiągnąć cele ustalone na 2020 rok.

77% siedlisk europejskich nadal jest w niekorzystnej sytuacji, a 56% gatunków roślin i zwierząt jest zagrożonych.

Ostatni raport Komisji Europejskiej pokazuje, że aktualne wysiłki nie są wystarczające, a główną przyczyną zaniku różnorodności biologicznej jest rolnictwo intensywne.

Proces spadku różnorodności biologicznej może doprowadzić do wyginięcia 10 gatunków pod koniec tego wieku. Według naukowców, rozpoczęło się szóste masowe wymieranie, głównie za sprawą działalności człowieka.

Piero Sardo, prezes Fundacji Slow Food na rzecz Bioróżnorodności: “Slow Food działa na rzecz ochrony bioróżnorodności w rolnictwie od ponad 15 lat, a projekty ‘Arka Smaku’ i ‘Prezydia Slow Food’ osiągnęły konkretne rezultaty w wielu krajach na całym świecie, o czym świadczą badania przeprowadzone przez Uniwersytety w Turynie i Palermo. To kropla w morzu potrzeb. Musimy powiedzieć głośno i wyraźnie, że potrzebujemy prawdziwej i całkowitej rewolucji kulturowej: możemy odwrócić ten katastrofalny stan rzeczy jedynie poprzez zmianę wzorców konsumpcji.

W reakcji na tę krytyczną sytuację otwieramy dziś nowy etap: Slow Food zakłada Obserwatorium Różnorodności Biologicznej w rolnictwie, które będzie w prosty i przystępny sposób informować o aktualnym stanie rzeczy: unaocznimy problemy, wskażemy rozwiązania oraz zwrócimy uwagę na pozytywne wyniki i doświadczenia innych akcji, które mogą być powielane i dostosowywane do warunków lokalnych. 

Musimy podkreślić, że istnieje wybór między dwoma modelami produkcji – intensywna produkcja żywności jest główną przyczyną zaniku różnorodności biologicznej, natomiast model rolnictwa wielofunkcyjnego, wszechstronnego i produkcji na małą skalę jest w stanie zapewnić jakość i powtarzalność zasobów naturalnych oraz zachować różnorodność biologiczną i zagwarantować integralność ekosystemów.” 

Strona internetowa Obserwatorium Różnorodności Biologicznej Slow Food jest dostępna tutaj

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt ze Slow Food International Press Office: 

Paola Nano +39 329 8321285 [email protected] 

Ruch Slow Food zrzesza ponad milion pasjonatów oddanych walce o dobrą, czystą i uczciwą żywność: szefów kuchni, młodzież, aktywistów, rolników, rybaków, ekspertów i naukowców w ponad 150 krajach. Sama organizacja liczy około 100 000 członków w 1 500 lokalnych oddziałach (conviviach), którzy wpierają stowarzyszenie zarówno poprzez składki członkowskie, jak i organizację kampanii i eventów. Dodatkowo Slow Food to ponad 2 000 społeczności Terra Madre wytwarzających żywność na małą skalę w myśl zrównoważonej produkcji. 

 

  • Did you learn something new from this page?
  • yesno