Slow Food lanserar ett Observationscentrum för Biologisk mångfald

«Från den Europeiska Kommissionens rapport på medellång sikt om den biologiska mångfalden utläser vi en alltmer alarmerande situation» 

För några dagar sedan offentliggjorde den Europeiska Kommissionen rapporten på medellång sikt om övervakningen av den biologiska mångfalden i Europa. Det 18-sidiga dokumentet konstaterar att under de senaste fyra åren har inga förbättringar av tillståndet för den biologiska mångfalden i livsmiljöer med anknytning till jordbruk skett, trots det åtagande som gjorts just 2011 av Medlemsstaterna, och inga framsteg har gjorts för att nå de mål som fastställts för 2020.

Framförallt fortsätter 77% av de europeiska livsmiljöerna att befinna sig i en negativ situation och 56% av arterna (växter och djur) är i riskzonen.

Den nyligen genomförda rapporten från den Europeiska Kommissionen visar att inte tillräckligt görs och den anger det intensiva jordbruket som en av de viktigaste orsakerna till försämringen av den biologiska mångfalden.

Den pågående minskningen av den biologiska mångfalden kan leda till utrotning av en art på 10 före detta sekels slut. Enligt forskarna befinner vi oss just nu i den sjätte massutrotningen i historien och det är människan med sin verksamhet som är dess främsta orsak.  

Piero Sardo, ordförande för Fondazione Slow Food per la Biodiversità (Slow Food-stiftelsen för biologisk mångfald), berättar:

« Slow Food arbetar sedan över 15 år tillbaks för att bevara livsmedlens biologiska mångfald och med sina projekt Presìdi och Arca del Gusto (Smakens ark) har de åstadkommit konkreta resultat i många av världens länder, vilket framgår av en studie som utförts med universiteten i Turin och i Palermo. Men det handlar om en droppe i havet» tillägger han «och vi måste säga tydligt och klart att det krävs en verklig, total kulturell revolution: denna katastrofala situation kan endast vändas genom att vi alla förändrar våra konsumtionsmönster. Från och med i dag startar vi en ny fas, för att reagera på en ytterst allvarlig nödsituation: Slow Food inrättar ett Observationscentrum för biologisk mångfald i jordbruket, genom vilket vi kommer att försöka att informera på ett enkelt och lättillgängligt sätt, rikta strålkastarna mot problematiska situationer, peka på möjliga lösningar samt betona de positiva resultat som redan har uppnåtts, så att de positiva erfarenheterna kan återupprepas och anpassas till olika lokala förhållanden. Ställningstagandet mellan två produktionsmodeller måste vara tydligt: den intensiva livsmedelsproduktionen är den främsta orsaken till förlusten av biologisk mångfald. Den multifunktionella, mångsidiga jordbruksmodellen i liten skala är däremot i stånd att upprätthålla naturresursernas kvalitet och reproducerbarhet över tiden, bevara den biologiska mångfalden och säkerställa ekosystemens integritet». 

Hemsidan för Slow Foods Observationscentrum för Biologisk mångfald syns här.

För ytterligare information, vänligen kontakta Slow Food International Press Office:

Paola Nano, +39 329 8321285 [email protected] 

Slow Food involverar över en miljon människor som är engagerade i och passionerade för god, ren och rättvis mat. Detta inkluderar kockar, ungdomar, aktivister, bönder, fiskare, experter och akademiker i över 158 länder; ett nätverk av cirka 100.000 Slow Food medlemmar kopplade till 1 500 lokalavdelningar över hela världen (känd som convivier) som bidrar genom sina medlemsavgifter och de aktiviteter och kampanjer de organiserar; och över 2500 Terra Madre livsmedelsgrupper som utövar småskalig och hållbar högkvalitativ produktion av livsmedel runt om i världen.

  • Did you learn something new from this page?
  • yesno