Say Goodbye to Toxics! – Een nieuwe campagne van Slow Food voor een pesticidenvrij Europa

Veilig voedsel zou altijd de makkelijke keuze moeten zijn. Toch wordt iedereen in verschillende mate blootgesteld aan pesticideresiduen via voedsel en water, met directe nadelige gevolgen voor de gezondheid. Slow Food viert vandaag World Food Safety Day door de lancering van Say Goodbye to Toxics! (in het Engels), een online campagne in heel Europa, in samenwerking met andere organisaties, om burgers te betrekken en druk uit te oefenen op politieke belanghebbenden – op nationaal en Europees niveau.

“In 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor een nieuwe verordening inzake duurzaam gebruik van pesticiden (SUR), die tot doel heeft het gebruik van pesticiden in de EU tegen 2030 met 50% te verminderen om de natuur, bestuivers en mensen te beschermen”, legt Madeleine Coste, Advocacy Director bij Slow Food, uit. “Dit voorstel heeft veel weerstand ondervonden van de agro-industrie en hun bondgenoten, waarbij ze ingaan tegen de wetenschappelijke consensus over de noodzaak om ons huidige voedselsysteem te transformeren om de voedselzekerheid op de lange termijn te waarborgen. Het is belangrijk dat EU-burgers zich mobiliseren en besluitvormers opnieuw herinneren aan hun verantwoordelijkheid om een overgang naar gezond en duurzaam voedsel te bevorderen.”

Het concept is eenvoudig: Slow Food biedt een online widget aan waarmee Europese burgers eenvoudig en snel persoonlijke e-mails kunnen sturen naar leden van het Europees Parlement en nationale ministers, om hen eraan te herinneren dat de biodiversiteit, en daarmee de toekomst van toekomstige generaties, niet kan worden gewaarborgd zonder vermindering van pesticiden. “De EU-verordening inzake pesticiden is een cruciale stap om aanzienlijke vermindering van het gebruik van pesticiden te bereiken. Besluitvormers in heel Europa bespreken deze nieuwe wet op dit moment en velen van hen proberen deze te dwarsbomen. Ze zullen binnen de komende maanden een definitieve beslissing nemen, en jouw stem is cruciaal om te helpen bij het streven naar een ambitieuze EU Pesticidenwet”, voegt Coste toe.

Agrochemicaliën doden bestuivers, waaronder bijen, en vernietigen biodiversiteit, wat een ernstig risico vormt voor natuurlijke ecosystemen en voedselzekerheid op de lange termijn. Bovendien lijden boeren en bewoners van plattelandsgebieden rechtstreeks onder nadelige gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan pesticiden, zoals chronische ziekten of kanker. “Met deze campagne moedigt Slow Food burgers aan om actief deel te nemen aan het beleidsvormingsproces en politici op te roepen om sterke en ambitieuze plannen voor het uitfaseren van pesticiden te ondersteunen: voor de bijen en andere bestuivers, voor voedselzekerheid op de lange termijn en voor onze boeren en samenleving als geheel”, aldus Marta Messa, Secretaris-Generaal van Slow Food.

De overgang naar pesticidenvrije landbouw kan alleen worden bevorderd door actie, niet door wensdenken: lidstaten moeten boeren ondersteunen via adviesdiensten om het gebruik van niet-chemische alternatieven voor pesticiden te bevorderen, waarbij Integrated Pest Management (IPM – geïntegreerde plaagbeheersing) de basis vormt van elk voedselproductiesysteem (agronomische maatregelen en mechanische, fysieke, biologische controle), als onderdeel van een integrale strategie die leidt naar duurzame agro-ecologische voedselproductiesystemen. En om dit alles soepel te laten verlopen, moeten subsidies in de landbouw worden gekoppeld aan IPM en meetbare vermindering van het gebruik van pesticiden.

 

Doe mee aan de campagne!

 

En volg ons op sociale media:

IG: @slowfood_international / @slowfoodnederland

Twitter: @SlowFoodEurope en @SlowFoodPress /SlowFoodNL

Facebook: slowfoodinternational

Officiële hashtag: #PesticideFreeEU

 

ACHTERGROND EN CONTEXT

De Europese Commissie heeft officieel gereageerd op het Europees burgerinitiatief Save Bees and Farmers, gesteund door 1,1 miljoen EU-burgers. In hun reactie delen ze onze zorgen over gezondheid, water, bodem, voedselproductie en biodiversiteit. Ze zullen geen nieuwe regelgeving invoeren, maar pleiten voor een snelle en ambitieuze aanpassing van het voorstel voor een pesticidenverordening (SUR) en een wet voor natuurbescherming. Deze voorstellen hebben felle weerstand ondervonden van de agro-industrie en hun bondgenoten in de EU en lidstaten. Het is nu aan de leden van het Europees Parlement om hun standpunten over de nieuwe wet te vormen en tot overeenstemming te komen over de uiteindelijke wetgeving. Vervolgens zal het worden besproken in nationale parlementen en de EU-Raad. De campagne Save Bees and Farmers is nog niet voorbij: we zullen burgers blijven betrekken bij deze strijd!

 

Met de lancering van deze tool willen we burgers de kans geven om actief betrokken te zijn bij het proces op elk niveau en extra druk uit te oefenen op hun beleidsmakers.

Op dit moment voeren het Europees Parlement en de Raad interne discussies om een standpunt te bepalen dat in november aan de onderhandelingstafel moet worden gebracht, waar ze overeenstemming moeten bereiken.

 

Aan de kant van het Europees Parlement zal de Commissie Landbouw in juli stemmen m.b.t. haar standpunt in deze, gevolgd door de Commissie Milieu in september. Dit zal resulteren in een plenaire stemming in oktober die het standpunt van het Parlement over het onderwerp zal bepalen. De komende maanden voorafgaand aan deze belangrijke stemmingen bieden belangrijke kansen om de stemmen van burgers te laten horen over een regelgeving die hen en hun omgeving rechtstreeks zal beïnvloeden.

 

Ondertussen voeren ministers in de Raad van de EU verschillende discussies om binnenkort tot een compromis te komen. Het ziet er niet goed uit: volgens de laatste berichten proberen ze de nationale reductiedoelstellingen niet-bindend te maken en de eisen voor IPM te versoepelen. Het is van groot belang dat burgers ook contact opnemen met hun nationale vertegenwoordigers om te eisen dat deze wetgeving niet wordt afgezwakt.

 

Klik hier om de Slow Food FAQ te bekijken.

 

  • Did you learn something new from this page?
  • yesno