Poziv civilne družbe za reformo skupne kmetijske politike

Bruselj, 6. marca 2017 – 150 evropskih mrež civilne družbe, ki zastopajo okoljsko in socialno pravičnost, skupnosti za ekološko in organsko kmetijstvo in živinorejo, zdravstvene skupnosti, organizacij za zaščito in dobro počutje živali, organov za pravice potrošnikov, organizacij za razvoj in pravično trgovino, potrošniške zadruge iz 25 držav danes poziva voditelje EU, naj izvedejo korenito reformo skupne kmetijske politike in z njo povezanih politik.

Carlo Petrini, predsednik gibanja Slow Food je dejal: “Potrebna je radikalna sprememba smeri v evropskem kmetijstvu. Da bi se to zgodilo, moramo spremeniti načela, ki vodijo SKP. Potrebna je kmetijska politika, ki bo varovala interese malih pridelovalcev, ohranjala biotsko raznovrstnost ter preprečevala uničevanje obdelovalne zemlje in drugih naravnih virov s kmetijsko dejavnostjo.”

Poziv je namenjen kmetijskim ministrom, ki bodo na seji v Bruslju [1] razpravljali o prihodnji reformi skupne kmetijske politike EU (SKP) in tudi kot prispevek k javni obravnavi o prihodnji politiki [2], ki jo je začela Evropska komisija. V izjavi z naslovom “Dobra hrana, dobro kmetijstvo – zdaj” [3] je 150 podpisnikov navedlo, da sedanja hrana in sistem kmetovanja več ne delujeta [4], zato je nujno potrebna temeljita reforma nedelujoče evropske kmetijske politike. Slednja mora podpreti prehod v sistem pridelave hrane in kmetovanja, ki bi podpiral pravične in raznolike kmetijske dejavnosti, spoštoval okolje in dobro počutje živali, ohranjal zdravje državljanov in bil družbeno odgovoren.

Celotna izjava je na voljo tukaj: https://old.slowfood.com/sloweurope/wp-content/uploads/CSOs-Common-Statement-on-European-Agricultural-Policies_FINAL_20170303_10am.pdf

OPOMBE
[1] Svet za kmetijstvo in ribištvo, Agenda, 6. 3. 2017
[2] Evropska Komisija Javno posvetovanje ‘Posodobitev in poenostavitev skupne kmetijske politike (SKP)’ s pričetkom 2. februarja poteka do 2. maja 2017.
[3] Celotna izjava: https://old.slowfood.com/sloweurope/wp-content/uploads/CSOs-Common-Statement-on-European-Agricultural-Policies_FINAL_20170303_10am.pdf
[4] Problematika kmetijstvo in pridelavo hrane v EU:

Za dodatne informacije se obrnite na:

Slow Food International Press Office

[email protected] – Twitter: @SlowFoodPress

Slow Food je globalna organizacija, ki si zamišlja svet, v katerem bi imeli vsi dostop in uživali v hrani, ki je dobra zanje, dobra za pridelovalce in dobra za planet. Slow Food vključuje več kot milijon aktivistov, kuharjev, strokovnjakov, mladih, kmetov, ribičev in akademikov v več kot 160 državah. Med njimi je okoli 100.000 članov gibanja Slow Food povezanih v 1.500 lokalnih združenjih po vsem svetu, ki s svojo članarino prispevajo k organizaciji dogodkov in akcij. Kot del omrežja, več kot 2.400 skupnosti Terra Madre lokalno skrbi za trajnostno proizvodnjo kakovostne hrane po vsem svetu.

  • Did you learn something new from this page?
  • yesno