Onze landbouw heeft een detox nodig!

Het Slow Food Netwerk mobiliseert zich in heel Europa tegen pesticiden

Gezien de pogingen van verschillende lidstaten en Europese groepen om het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening inzake een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (SUR) te verzwakken of te vertragen, is het van cruciaal belang dat beleidsmakers luisteren naar onze oproepen voor een ambitieuze Europese doelstelling om het gebruik van pesticiden tegen 2030 met 80% te verminderen en tegen 2035 volledig af te bouwen en landbouwers te ondersteunen bij de toepassing van agro-ecologische landbouwmethoden.

De afgelopen maand oktober heeft Slow Food deelgenomen aan de Europese actiedagen 2022 voor “Good Food Good Farming”, gewijd aan het vergroten van het bewustzijn inzake het gebruik van pesticiden: diverse Slow Food-groepen hebben zich aangesloten bij andere Europese organisaties en hebben evenementen in heel Europa georganiseerd, bijvoorbeeld in Frankrijk en Nederland, in Kroatië en Griekenland, om de agrobiodiversiteit te bevorderen en het bewustzijn omtrent de noodzaak om over te schakelen naar een pesticidevrije landbouw te vergroten.

Marta Messa, Secretaris-Generaal van Slow Food, zegt: “Hoewel er velen zijn die trachten om elke poging voor het op gang brengen van een overgang van synthetische pesticiden naar andere oplossingen te verpletteren, organiseren en openbaren lokale gemeenschappen concrete manieren om voedsel op een natuurvriendelijke manier te produceren. Het is tijd dat onze EU- en nationale beleidmakers luisteren en moedige acties ondernemen!”

Een overzicht van de belangrijkste evenementen:

  • Roemenië

Op 14 oktober heeft Slow Food Turda een Disco Soup georganiseerd (een actie in de vorm van een feest waarbij voedselresten werden omgetoverd tot een lekkere soep) om met de jongeren in Cluj de World Food Day te vieren en waarbij producenten, consumenten en lokale besluitvormers zijn uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de gevaren van pesticiden en de alternatieven die ter beschikking staan van de landbouwers.

  • Frankrijk

Op 16 oktober is er een bijeenkomst georganiseerd door een groep biologische wijnboeren die deelnamen aan het initiatief “DEPHY” in de regio Côte Chalonnaise in Bourgondië », waarvan verschillende Franse Slow Food-producenten lid zijn. Het initiatief DEPHY heeft tot doel methoden voor de vermindering van het gebruik van synthetische inputs te ontwikkelen en te testen.  Er is van gedachten gewisseld over hoe wijnboeren het gebruik van pesticiden kunnen verminderen en agro-ecologische technieken in de wijnproductie kunnen ontwikkelen.

  • Duitsland

Het Slow Food Youth Network in Hamburg heeft voor het grote publiek een bezoek aan de biologische boerderij Gut Wilkenshoff georganiseerd. Het doel van het bezoek was het vergroten van het bewustzijn inzake de agro-ecologische en pesticidevrije landbouw, eerlijke prijzen voor kleinschalige boeren en het genoegen om lokaal en seizoensgebonden te verbouwen en te eten.

  • Nederland

Slow Food Netherlands organiseert op 5 november een demonstratie om officieel hun 8 politieke aanbevelingen voor een duurzaam lokaal voedselbeleid te presenteren, voorafgaand aan de provinciale verkiezingen die begin 2023 zullen plaatsvinden. Slow Food Netherlands roept alle partijen op om ambitieuzer te worden als het gaat om het thema voedsel en roept lokale politici op om een grotere rol te gaan spelen bij het verzekeren van gezond, duurzaam en lokaal voedsel voor iedereen en bij het terugbrengen van de zichtbaarheid van voedsel in de steden.

  • Kroatië

In Istrië heeft het netwerk gekozen voor de educatieve invalshoek en zijn er workshops georganiseerd over agro-ecologische methoden om het gebruik van pesticiden te vermijden: permacultuuroplossingen, ecocompostering, lokale variëteiten, duurzaam tuinieren, enz. Kinderen werden uitgenodigd om inheemse rassen te ontdekken en te planten.

  • Zweden

De Slow Food-gemeenschappen hebben samengewerkt met de groep “Fridays for Future Stockholm” en hebben op 21 oktober een protestactie buiten de gebouwen van het Zweedse parlement georganiseerd waarbij werd opgeroepen voor minder pesticiden in de landbouw en de ondersteuning van landbouwers bij hun overgang naar agro-ecologie, gevolgd door een picknick met regionaal en duurzaam geproduceerd voedsel en uitwisselingen met de voorbijgangers om het bewustzijn inzake pesticiden, bestuivende insecten en hun eisen voor een nieuw voedselsysteem te vergroten.

 

De maand gewijd aan Good Food Good Farming bereikte zijn hoogtepunt op 27 oktober met een protestactie in Brussel voor de gebouwen van het Europese Parlement, waar vele organisaties bijeen zijn gekomen om het EU-parlement op te roepen om in haar verordening inzake het duurzame gebruik van pesticiden (SUR) krachtige maatregelen voor een verminderd gebruik ervan te handhaven. Pesticiden zijn een van de voornaamste oorzaken van het verlies van biodiversiteit en gezondheidsrisico’s voor de mens, met name voor personen die op boerderijen werken of er in de buurt wonen, zoals blijkt uit een recent rapport van de Good Food Good Farming Coalition, waarvan Slow Food lid is van het besturend comité.

Het rapport “Pesticide CheckUp” is een gecombineerde actie van burgers en wetenschap, waarvoor 300 personen uit heel Europa haarmonsters hebben ingezonden die onderzocht zijn op 30 verschillende pesticiden die momenteel in Europa zijn toegelaten. In het haar van bijna één op de drie van de geteste personen zijn resten van pesticiden aangetroffen (29%, 87 van de 300 deelnemers). De bevindingen suggereren verder dat resten van pesticiden vaker worden aangetroffen in het haar van landbouwers en hun medewerkers (43,5%), wat aantoont dat werknemers in de landbouw het meest worden blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen en dus het meest gevoelig zijn voor gezondheidsrisico’s.

In tegenstelling tot wat ondernemingen van de agro-alimentaire sector ons willen doen geloven, bestaan er goede alternatieven voor intensieve, vervuilende en pesticide-hongerige monoculturen. Op dit moment vormt het landbouwsysteem vele gevaren voor de gezondheid van de Europese burger die ongewild en zonder daarvoor te kiezen in contact komt met chemicaliën. Dit is onaanvaardbaar en vele Europese burgers willen dat dit verandert, zoals duidelijk is aangegeven door de 1,05 miljoen EU-burgers die het Europees burgerinitiatief (EBI) “Red de bijen en de boeren!” hebben ondertekend, dat eerder deze maand officieel door de Europese Commissie werd gevalideerd.

Op 26 oktober verklaarde commissaris Kyriakides. verantwoordelijk voor volksgezondheid en voedselveiligheid, dat de situatie veroorzaakt door de invasie van Oekraïne en de COVID-crisis geen reden is om de overgang naar duurzame voedselsystemen uit te stellen – integendeel, we moeten de overgang juist versnellen. Slow Food is het daar volledig mee eens en roept alle Europese beleidmakers op om zich in te zetten voor de “van de boerderij tot de tafel”-strategie en om dappere acties te ondernemen om het gebruik van pesticiden zoveel mogelijk te beperken, te beginnen met het afschaffen van het preventieve gebruik ervan, in de landbouw, maar ook in de tuin- en bosbouw.

Praktijken voor geïntegreerde plaagbestrijding moeten verplicht worden voor landbouwers en het EU-beleid moet de overgang naar agro-ecologie ondersteunen en systemen voor het beheer van landbouwbedrijven aanmoedigen die gericht zijn op het herstel van de symbiose tussen natuur en landbouw.

  • Did you learn something new from this page?
  • yesno