Nowe rozporządzenie w sprawie pestycydów wzbudziło ostrożne zainteresowanie grup ekologicznych

 

Dziś Komisja Europejska przedstawiła długo oczekiwaną propozycję rozporządzenia regulującego użycie pestycydów w Europie mającą zapobiec zniszczeniu ekosystemu. Propozycja wzbudziła ostrożne zainteresowanie grup zajmujących się żywnością i rolnictwem (Corporate Europe Observatory, European Environmental Bureau, Friends of the Earth Europe, Slow Food). Orędownicy zmian postrzegają ją jako pilny i bardzo oczekiwany pierwszy krok, uważają jednak, że trzeba więcej, aby skierować Europę na drogę osiągnięcia zrównoważonego i zdrowego systemu żywnościowego i chronić zdrowie pracowników rolnych, obywateli oraz środowisko.

Znaczącą pozytywną informacją jest zmiana propozycji z dyrektywy na rozporządzenie, ale to nie wystarczy do zapewnienia właściwego i szybkiego jej wdrożenia w państwach członkowskich. Decydenci polityczni muszą bardzo uważać, aby nie powtórzyć błędów z przeszłości, które doprowadziły do dekady braku działania. 

Nina Holland, researcher w Corporate Europe Observatory: „Dobrze, że propozycja obejmująca wiążące cele unijne i krajowe jest w końcu rozpatrywana. Ale to, co się w niej znajduje to absolutne minimum. 1,2 miliona obywateli żąda ograniczenia użycia pestycydów syntetycznych o 80% do 2030 roku, a ich pełnego wycofania do 2035 roku. Teraz czas na państwa członkowskie UE i Parlament Europejski, aby sprostać temu żądaniu, zamiast kłaniać się w pas branży, która zamknęła nasz system żywnościowy w kleszczach pestycydów”.    

Eva Corral, starszy doradca ds. zanieczyszczenia pestycydami i skażenia wód w European Environmental Bureau: „Jak mawiają lekarze, zapobieganie jest lepsze niż leczenie. Zintegrowana ochrona przed szkodnikami, oparta na praktykach rolniczych, monitorowaniu i fizycznej eliminacji, musi stać się podstawą nowej legislacji sprzyjającej zdrowiu ludzi, zwierząt i roślin”.

Clara Bourgin, organizator kampanii dot. żywności, rolnictwa i natury w Friends of the Earth Europe: „Komisja Europejska mogła zrobić o wiele więcej, aby znacznie szybciej zmienić rolnictwo na wolne od pestycydów. Wiążące cele unijne i krajowe to ważny pierwszy krok, ale zasadniczo propozycje przykładają zbyt duże znaczenie do „rolnictwa precyzyjnego” kontrolowanego przez korporacje i innych fałszywych rozwiązań, a zbyt małe do praktyk z zakresu rolnictwa ekologicznego”.

Madeleine Coste, urzędnik ds. polityki w Slow Food Europe. „Mimo intensywnego lobbowania ze strony branży agrochemicznej propozycja, którą przedłożyły teraz państwa członkowskie UE dotycząca ograniczenia o połowę użycia pestycydów do 2030 roku to ważny krok w kierunku transformacji rolnictwa. Musimy jednak dopilnować, aby budżet Wspólnej Polityki Rolnej został wykorzystany do wsparcia rolników w przechodzeniu na agroekologię, inaczej Europejski Zielony Ład zostanie tylko nazwą”.

  • Did you learn something new from this page?
  • yesno