Meer dan 400.000 Europeanen verzetten zich tegen deregulering van nieuwe GGO’s 

Brussel, 7 februari 2023

Een coalitie van meer dan 50 organisaties in 17 EU-lidstaten heeft vandaag een petitie aangeboden aan de Europese Commissie met de eis om de nieuwe generatie genetisch gemodificeerde organismen “gereguleerd en geëtiketteerd” te houden. De petitie liep van april tot november 2022 en ontving 420.000 handtekeningen.

Ursula Von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, kondigde in haar laatste toespraak over de staat van de Unie en in het werkprogramma voor 2023 aan dat er een wetsvoorstel zou komen over wat “nieuwe genomische technieken” (NGT’s) wordt genoemd. Dit voorstel zal naar verwachting op 7 juni worden aangekondigd en zal nieuwe GGO’s uitsluiten van de goedkeuringsprocedures van de bestaande EU-wetgeving inzake GGO’s.

“Het uitsluiten van nieuwe GGO’s zou boeren, voedselproducenten, detailhandelaren en burgers ervan weerhouden om GGO-vrije keuzes te maken. Wij hebben het recht om te beslissen wat we eten en op onze velden verbouwen!” aldus Clara Behr, Hoofd Beleid en Public Relations van de Biodynamische federatie Demeter International.

De organisatoren van de petitie beweren dat er een overweldigende steun is van EU-burgers en onafhankelijke wetenschappers om de nieuwe generatie genetisch gemodificeerde producten gereguleerd te houden met eisen aan de bioveiligheidsbeoordeling, traceerbaarheid en etikettering, in overeenstemming met het voorzorgsbeginsel.

Mute Schimpf, campagnevoerder voor voedsel en landbouw bij Friends of the Earth Europe zei: “De Europese Commissie lijkt bereid te zijn om te gokken met ons voedsel, maar de uitspraak van het Europees Hof van Justitie uit 2018 maakt duidelijk dat de zogenaamde ‘nieuwe genomische technieken’ in feite GGO’s zijn en onder de huidige GGO-wetgeving gereguleerd moeten blijven. De Europese beleidsmakers moeten de uitspraak van het Hof van Justitie onderschrijven en verplichte veiligheidscontroles, transparantie en etikettering voor alle GGO’s handhaven om het recht van consumenten en boeren om te kiezen wat zij eten en telen te beschermen.  .”

Madeleine Coste, beleidsmedewerker bij Slow Food Europe zei: “Er is geen wetenschappelijke consensus over de veiligheid van deze nieuwe producten. Het is dus logisch en wetenschappelijk verantwoord dat alle GGO’s een strikte veiligheidsbeoordeling ondergaan en als genetisch gemodificeerd worden gelabeld, om transparantie in de hele toeleveringsketen te garanderen voor burgers en boeren. Ook moet er meer onderzoek worden gedaan naar de risico’s van nieuwe GGO’s voor het milieu, de biodiversiteit en de gezondheid, naar de sociaal-economische gevolgen ervan voor de boeren en het voedselsysteem, en naar de ontwikkeling van detectiemethoden.”

Nina Holland, onderzoeker bij CEO zei: “Enkele grote chemische en zaadbedrijven zetten de EU onder druk om nieuwe GGO’s ongecontroleerd op de markt toe te laten. Deze bedrijven lobbyen al jaren bij de Europese Commissie om nieuwe GGO’s van de EU-regelgeving uit te sluiten, waarbij ze ongefundeerde claims maken over de vermeende voordelen voor duurzaamheid. Maar aangezien ze ook octrooien hebben op de zaden die met deze technieken zijn ontwikkeld, blijft hun echte motivatie het verhogen van hun winst.”

Photos: https://flic.kr/s/aHBqjAraqa

EINDE 

Voor meer informatie of interviewverzoeken:

Opmerkingen voor de redactie en achtergrondinformatie: 

  • Did you learn something new from this page?
  • yesno