Lokalne dziedzictwo żywności i kulinariów docenione dzięki projektowi UE prowadzonemu przez Slow Food

Chorwacja, Czechy, Węgry, Włochy i Polska wdrożą działania w ramach unijnego projektu “Slow Food Central Europe”.

Projekt unijny Slow Food Central Europe* zostanie oficjalnie zaprezentowany prasie podczas konferencji 22 września w Turynie (Włochy) podczas Terra Madre Salone del Gusto. Projekt obejmuje miasta: Kraków (Polska), Dubrownik (Chorwacja), Kecskemét (Węgry), Wenecja (Włochy) i Brno (Czechy).

Na tym etapie, w ramach działań pilotażowych, każde miasto zaproponuje innowacyjne, uwzględniające partycypację społeczną rozwiązania służące promowaniu dziedzictwa kulinarnego w przestrzeni publicznej. Bedą to konkretne projekty wpisane w filozofię Slow Food, mające na celu wzmocnienie specyfiki lokalnej gastronomii, jej korzeni i dziedzictwa kulturowego.

Oto opisy każdej z nich:

POLSKA – “Kulinarny Kraków. Dziedzictwo na talerzu “

Projekt tworzy nowe destynacje turystyczne poprzez dziedzictwo kulinarne i gastronomię, aby zdywersyfikować ofertę turystyczną i zachęcić do odkrywania nowych obszarów miasta. Oprócz turystów, projekt będzie skierowany również do mieszkańców Krakowa, którzy szukają “dobrych, czystych i uczciwych” sposobów życia w mieście. W projekcie wykorzystamy różne obszary Krakowa, w szczególności dzielnice historyczne, ale także inne miejsca uznane za interesujące z punktu widzenia dziedzictwa gastronomicznego (np. tradycyjne targowiska), a także obrzeża i obszar metropolitalny. Fakt, że Kraków będzie w roku 2019 Europejską Stolicą Kultury Gastronomicznej, stanowi kolejny impuls dla projektu. Ponadto podczas Terra Madre Salone del Gusto w Terra Madre Kitchen zostanie przygotowana kulinarna prezentacja krakowskiego dziedzictwa gastronomicznego. Zapraszamy 23 września o 13.00!

Celem projektu jest przygotowanie kulinarnego produktu turystycznego Krakowa poprzez rozwijanie opowieści i narracji zakorzenionych w dziedzictwie gastronomicznym. Stanie się to dzięki takim narzędziom, jak:

– strona internetowa www.kulinarny.krakow.pl i przewodnik po dziedzictwie kulinarnym Krakowa

– lokalny przewodnik odpowiedzialnej konsumpcji

– krakowska wersja aplikacji Slow Planet

– uruchomienie Sojuszu Slow District dla wybranej części miasta

REPUBLIKA CZESKA – Zasmakuj różnorodności południowych Moraw

Celem projektu jest podniesienie świadomości znaczenia dziedzictwa gastronomicznego regionu południowo-morawskiego wśród dzieci, nauczycieli i szerokiej publiczności w Brnie: chodzi o zwiększenie świadomości kulturowego i społecznego aspektu lokalnej żywności oraz zwiększenie zaangażowania lokalnych rolników i wytwórców w lokalnej gospodarce. Będzie to realizowane za pomocą różnych narzędzi, takich jak:

– Zestaw edukacyjny Slow Food “Do źródeł smaku”, który zapewnia narzędzia edukacyjne dla nauczycieli. Narzędzia obejmują treningi sensoryczne i warsztaty smakowe.

– Praktyczne warsztaty dla dzieci i publiczności pokazujące i nauczające tradycyjnej lokalnej kuchni, przygotowywania żywności i technik konserwacji żywności. Celem jest zebranie rolników, szefów kuchni i konsumentów, aby wspólnie celebrowali radość z gotowania lokalnych świeżych sezonowych potraw.

– Dziecięcy targ dla rolników, prawdziwy targ zaprojektowany, aby dać uczniom szansę zanurzenia się w ekscytującym przedsięwzięciu gospodarczym. Uczniowie będą organizować rynek i prowadzić własne stoiska, sprzedawać własne warzywa i pieczone produkty oraz zapraszać lokalnych producentów do sprzedaży swoich towarów. Członkowie lokalnej społeczności będą mogli przeglądać i kupować świeże lokalne produkty. Targ odbędzie się na początku października 2019 r. W Brnie.

– Książka kucharska “Skosztuj pory roku” z różnymi przepisami typowymi dla regionu Brna i południowo-morawskiego, które zostaną przekazane do użytku profesjonalnego w kuchniach gastronomicznych i szkolnych. Książka kucharska będzie zawierała zdjęcia, listy składników i technikę przygotowania, a także będzie dostępna online dla każdego szefa kuchni.

– Internetowy katalog gospodarstw rolnych i rzemieślników wytwarzających zdrowe, czyste i uczciwe produkty na południowych Morawach. Wybrane produkty będą wykorzystywane przez szefów kuchni z sektora cateringu publicznego do przygotowywania zdrowych i smacznych posiłków, a tym samym pomogą w zachowaniu dziedzictwa gastronomicznego regionu południowo-morawskiego.

– Wystawa sezonowej i lokalnej żywności, która odbędzie się dzięki współpracy z Wydziałem Ogrodnictwa Uniwersytetu Mendla w Brnie. Wystawie towarzyszyć będą degustacje, prezentacje prowadzone przez studentów uniwersytetu oraz warsztaty kulinarne. W tygodniu będą odwiedzane przez dzieci w wieku szkolnym a w weekendy otwarte dla pozostałej publiczności.

WĘGRY – Smaki i doświadczenie kulinarne na Zielonym Rynku Kecskemét

Zielony Targ w Kecskemét jest ważnym miejscem publicznym, w którym rolnicy i lokalni producenci z regionu są licznie obecni. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na znaczenie trwałych i tradycyjnych wartości, znaczenie spożywania wysokiej jakości produktów lokalnych, a także unikanie zakupu genetycznie modyfikowanych oraz szkodliwych dla zdrowia i natury produktów importowanych. Ważne jest zwiększenie liczby klientów na targu, podczas gdy lokalni producenci i ich produkty zostaną w pełni docenienie. Zostanie to wdrożone za pomocą różnych narzędzi, takich jak:

– Wydarzenia rodzinne na rynku, z gotowaniem i degustacją zorganizowaną przez producentów.

– Profesjonalne seminaria dla dzieci w wieku szkolnym w celu zwiększenia świadomości na temat znaczenia zdrowego i sezonowego jedzenia produkowanego lokalnie, z przykładami owoców i warzyw z lokalnego rynku.

– Programy kulinarne realizowane przez uczniów Liceum Zawodowego Turystyki i Gastronomii imienia Istvána Széchenyi.

– Degustacja dla dzieci w wieku przedszkolnym, podczas której prezentowane będą lokalne gry z jedzeniem i folklorem (o roślinach i zwierzętach). Poprzez dzieci można wpływać na postawy rodziców.

– Obozy letnie dla dzieci zorganizowane przez rynek, na którym dzieci mogą być prezentowane z towarami sprzedawanymi i produkowanymi lokalnie.

CHORWACJA – „Karmiciele Miasta”

Projekt obejmuje organizację i uruchomienie wystawy multimedialnej poświęconej dziedzictwu gastro-kulturalnemu obszaru Dubrownika (terytorium dawnej Republiki Dubrownickiej). Celem wystawy jest zwrócenie uwagi szerszej publiczności na ogromny skarb kulturowy, który jest niedoceniany i prawie zaginął. Zostanie to wdrożone za pomocą różnych narzędzi, takich jak:

– Wywiady wideo z wybranymi lokalnymi rolnikami i producentami, którzy nadal przestrzegają tradycyjnych metod produkcji.

– Degustacje niektórych produktów i potraw wymienianych przez ankietowanych.

– Analiza pisemnych dokumentów, prac naukowych i popularnych, rozmowy z lokalnymi ekspertami w dziedzinie dziedzictwa gastro-kulturowego w celu stworzenia historycznej ilustracji sytuacji na przestrzeni wieków.

– Stworzenie infrastruktury, która będzie wspierać lokalną tradycyjną produkcję żywności, promocję żywności i dystrybucję na poziomie lokalnym.

WŁOCHY – „Wenecki APPetyt – smak i dziedzictwo Laguny.”

Celem projektu jest waloryzacja i ochrona Gastronomicznego Dziedzictwa Kulturowego Laguny poprzez stworzenie rozległych tras odkrywania dziedzictwa, skierowanych do mieszkańców, studentów i turystów, którzy skupią się na specyfice weneckich produktów i kuchni. Zostanie to wdrożone za pomocą różnych narzędzi, takich jak:

– Dwie trasy odkryć, które zostaną opracowane na wyspach S. Erasmo i Pellestrina

– Trzy drogowskazy do zainstalowania na każdej wyspie w celu wprowadzenia tras odkrywania

– dziesięć tablic informacyjnych zainstalowanych w centrum Wenecji, zawierających opis lokalnych produktów i gastronomii

– Mobilna aplikacja do tworzenia wirtualnych tematycznych planów podróży

* Projekt UE SLOW FOOD – CE: Culture, Heritage, Identity and Foodjest finansowany z programu UE Interreg Central Europe, który wspiera współpracę między regionami Europy Środkowej. Projekt trwa 3 lata – od 1 czerwca 2017 do 31 maja 2020. Projekt ma angażować podmioty publiczne i prywatne w 5 miastach Europy Środkowej (Wenecja, Dubrownik , Brno, Kraków i Kecskemét) w celu zbudowania i udostępnienia wspólnej metodologii identyfikacji zasobów niematerialnego dziedzictwa kulturowego związanego z żywnością oraz opracowania modelu ochrony oraz wzmocnienia tradycyjnej żywności i jej produkcji.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Slow Food International

[email protected]+39 0172 419 645

Twitter: @SlowFoodPress

Slow Food to globalna oddolna organizacja, której celem jest stworzenie świata, w którym wszyscy ludzie będą mieć dostęp do dobrej żywności: dobrej dla nich, dla jej producentów i dla planety. W Slow Food zrzeszony jest przeszło milion aktywistów, szefów kuchni, ekspertów, młodych ludzi, rolników, rybaków i naukowców z ponad 160 krajów. 

  • Did you learn something new from this page?
  • yesno