Hnutie Slow Food sa zúčastní na Európskych akčných dňoch v rámci kampane Good Food Good Farming (Dobré potraviny, dobré poľnohospodárstvo) s viac než 15 podujatiami po celej Európe

Hnutie Slow Food Europe sa už druhý rok po sebe zúčastní na Európskych akčných dňoch v rámci kampane Good Food Good Farming (Dobré potraviny, dobré poľnohospodárstvo), ktoré sa v októbri uskutočnia po celej Európe. 

Viacero skupín hnutia Slow Food organizuje viac než 15 podujatí v krajinách západnej, strednej a severnej Európy, konkrétne v Taliansku, Rumunsku, Lotyšsku, Francúzsku, Českej Republike, na Slovensku, v Nemecku, Fínsku a Chorvátsku. Hnutie Good Food Good Farming (Dobré potraviny, dobré poľnohospodárstvo) združuje viac než 300 európskych organizácií, ktoré spojili svoje sily a požadujú, aby rozhodovacie orgány EÚ uviedli do praxe potravinové a poľnohospodárske systémy, ktoré budú podporovať drobných farmárov a vidiecke výrobne a ochraňovať pôdu, vodu, ekosystémy a biodiverzitu. 

Od farmárskych trhov k debatám, od západu až po východ, skupiny hnutia Slow Food v Európe sa budú v októbri intenzívne podieľať na organizácii Európskych akčných dní v rámci kampane Good Food Good Farming (Dobré potraviny, dobré poľnohospodárstvo). Prvé podujatia hnutia Slow Food sa budú konať už prvý októbrový víkend: trojdňové podujatie v regióne Istria v Chorvátsku, na ktorom sa uskutočnia workshopy a diskusie o udržateľnom rozvoji a Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) v Európe; akcia zameraná na zvyšovanie povedomia organizovaná troma pobaltskými krajinami na lokálnom farmárskom trhu v Straupe v Lotyšsku a podujatie Slow Food Västnyland vo Fiskars vo Fínsku, ktoré minulý rok navštívilo okolo 8000 ľudí a ktoré sa zameriava na dôležitosť prístupu ku kvalitným, čistým a poctivým potravinám.

Neskôr sa uskutočnia cezhraničný „piknik“ medzi Nemeckom a Holandskom, organizovaný Mládežníckou sieťou hnutia Slow Food, ktorý má symbolizovať cezhraničný rozmer celoeurópskeho poľnohospodárstva a potravinárskych problémov, diskusie na Slovensku a v Českej republike o udržateľnej výrobe, zamerané na krátke dodávateľské reťazce, a protestný piknik a diskusie o poľnohospodárstve a jeho dopade na životné prostredie vo Francúzsku. Niekoľko podujatí sa uskutoční aj v Taliansku.

„S radosťou sa zúčastníme na Európskych akčných dňoch v rámci kampane Good Food Good Farming (Dobré potraviny, dobré poľnohospodárstvo) s množstvom rozličných podujatí po celej Európe, ktorých úlohou bude ukázať tak rôznorodosť, ako aj jednotu hnutia Slow Food. Tento rok je pre Európu kľúčový, pretože čakáme na finalizáciu reformy SPP. Táto reforma bude mať zásadný vplyv na budúcnosť európskeho poľnohospodárstva, ktorá je už teraz nastavená tak, že podporuje rozvoj intenzívneho poľnohospodárstva. Sme presvedčení, že je mimoriadne dôležité dať občanom možnosť vyjadriť svoj názor a zabezpečiť, aby si ich požiadavky vypočuli rozhodovacie orgány EÚ,“ hovorí Rachele Lodi, členka medzinárodnej rady hnutia Slow Food pre Európu.

V priebehu októbrových podujatí budú skupiny hnutia Slow Food spolu s ďalšími organizáciami zapojenými do celoeurópskeho hnutia zbierať od občanov podnety na lepšie potravinové a poľnohospodárske systémy v Európe. Všetky podnety sa v podobe pohľadníc odovzdajú poslancom Európskeho parlamentu na poslednej demonštrácii v rámci kampane Good Food Good Farming (Dobré potraviny, dobré poľnohospodárstvo) v Štrasburgu, ktorá sa bude konať 22. októbra pred budovou parlamentu. Keďže sa očakáva, že nový parlament a národné vlády urobia kľúčové rozhodnutia v súvislosti s reformou SPP, hnutie Good Food Good Farming (Dobré potraviny, dobré poľnohospodárstvo) využije túto chvíľu na predstavenie jasných požiadaviek občanov, aby sa v európskom poľnohospodárskom systéme súrne vykonali zmeny, ktoré zabezpečia ľuďom prístup k zdravým, poctivým a udržateľným potravinám.

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je politika Európskej únie, ktorá sa venuje rozvoju poľnohospodárstva a vidieka. V súčasnosti tvorí podiel politiky SPP na rozpočte EÚ zhruba 40 % a predstavuje najintegrovanejšiu politiku EÚ. Hnutie Good Food Good Farming (Dobré potraviny, dobré poľnohospodárstvo) požaduje poctivú, zelenú a zdravú politiku SPP, prospešnú tak pre ľudí, ako aj pre celú planétu.

Bližšie informácie: 
Yael Pantzer <[email protected]>

Tlačové stredisko hnutia Slow Food
Paola Nano – <[email protected]>
Indre Anskaityte <[email protected]>

Hnutie Slow Food je celosvetová sieť lokálnych komunít založená v roku 1989 s cieľom predchádzať zániku lokálnych potravinových kultúr a tradícií a vytvárať paralelu k narastajúcemu trendu fast food stravovania. Od svojho založenia sa hnutie Slow Food rozrástlo na celosvetové hnutie združujúce milióny ľudí vo viac než 160 krajinách sveta, ktorí sa snažia o to, aby mal každý človek na svete zaručený prístup ku kvalitným, čistým a poctivým potravinám. Hnutie Slow Food je zastrešujúca organizácia, zodpovedná za riadenie celého hnutia.

  • Did you learn something new from this page?
  • yesno