Food is Culture: multimedijalno umetničko delo afirmisaće priče i predstavljati tradicije koje su deo evropske prehrambene baštine

Ova posebna instalacija biće predstavljena u nizu evropskih kulturnih ustanova i manifestacija, u okviru obeležavanja Godine evropskog kulaturnog nasleđa 2018.

U sklopu projekta Food is Culture, međunarodna organizacija Slow Food – zajedno sa udruženjem Kinookus (Hrvatska), Novom Iskrom (Srbija), Transpond (Švedska) i fondacijom Europa Nostra – kreiraće multimedijalnu postavku posvećenu evropskoj kulturi hrane. Ova izložba će putovati na niz kulturnih manifestacija i do institucija mesta širom Evrope, kako bi afirmisala priče i predstvljala tradicije koje čine nbaše zajedničko nasleđe kada je u pitanju kultura ishrane, kao i proizvodnje hrane.

Prvo zvanično predstavljanje ovog projekta održaće se tokom Terra Madre Salone del Gusto u Torinu.  23. septembra u 18:30 h u Eksperimentalnom centru savremene umetnosti (PAV), biće predstavljen video rad koji je posvećen promociji Evropske godine kulturne baštine, i hrane kao dela evropskog kulturnog nasleđa uopšte.

Projekat Food Is Culture ima za cilj da građanima Evrope približi nasleđe hrane kao izraz zajedničkog kulturnog identiteta, i da im pomogne izraze svoju pripadnost Evropi kroz bolje razumevanje bogatstva i jedinstvenosti naših kulturnih raznolikosti. Potrebno je ukazati na neophodnu pažnju, zaštitu i valorizaciju koje su neophodne našem zajedničkom nasleđu hrane: to fondacija Slow Food ćini već godinama, prikupljanjem informacija i uzoraka vezanih za lokalna prehrambena nasleđa širom Evrope i čitavog svijeta, a posebno ona koja su u opasnosti da budu zauvek izgubljena, kroz globalni katalog Ark of Taste, koji će poslužiti kao inspiracija i početna tačka za ovu instalaciju.

Glavne aktivnosti projekta uključuju multimedijalno umetničko delo, poziv za akciju namenjen kuvarima i učenicima, stvaranje svojevrsne biblioteke sa pričaima migranata, kao i poziv na nivou EU i nacionalnih institucija kako bi se istakla važnost zaštite evropskog gastronomskog kulturnog nasleđa, i ukazalo na mesto tog pitanja u političkim agendama.

Multimedijalno umetničko delo, koja će kombinovati doprinose više umetnika, započećr svoje putovanje u prvim mesecima 2019. godine, i biće izloženo u kulturnim prostorima u Švedskoj, Srbiji, Hrvatskoj i Italiji. Radovi će biti predstavljeni i u Briselu, kako bi se podigla svest među donosiocima odluka u okviru EU, pre svega o važnosti i vrednosti gastronomske baštine. U junu 2020. godine, konačna verzija ove instalacije, zajedno sa drugim rezultatima projekta, biće predstavljena na filmskom festivalu Migranti u Polencu, u Italiji.

Nematerijalno gastronomsko kulturno nasleđe u Evropi je ogroman, ali potcenjen resurs; ono se uglavnom koristi za promociju turizma, ali jedva da se koristi kao primer koji može osnažiti osećaj pripadnosti zajedničkom evropskom prostoru i društvenoj integraciji. UNESCO je sada u potpunosti prepoznao baštinu koju predstavlja gastronomija kao deo kulturnog identiteta, a ipak ova vrsta kulturnog nasleđa je u opasnosti: industrijska poljoprivreda i “standardizacija ukusa” dovode u opasnost brojne namirnice i tradicije. Svest o tradicionalnoj ishrani i istoriji ishrane, tradicionalnoj preradi i tehnikama poljoprivredne proizvodnje, religioznim obredima i festivalima ključna je priča o našim zajedničkim evropskim korenima, kao i o uticajima vekova migracija.

Projekat “Food Is Culture” sufinansira program Kreativna Evropa Evvropske unije, uz doprinos Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Slow Food International

[email protected], +39 0172 419 645

Twitter: @SlowFoodPress

Slow Food je globalna organizacija za proizvodnju organske hrane koja ima viziju sveta u kom u kojima je svim ljudima omogućen pristup i uživanje u hrani koja je dobra za njih, za one koji je uzgajaju i za planetu. Kompanija Slow Food obuhvata više od milion aktivista, kuvara, stručnjaka, mladih ljudi, farmera, ribara i akademika u više od 160 zemalja.

  • Did you learn something new from this page?
  • yesno