Flere europæiske miljøministre opfordrer klart til, at nye GMO’er fortsat skal være strengt reguleret for at garantere sikkerhed og valgfrihed

Den 16. blev den potentielle deregulering af nye GMO’er i EU drøftet på miljøministrenes rådsmøde. Sagen blev fremlagt af den østrigske miljøminister Leonore Gewessler. Denne drøftelse kommer på et meget belejligt tidspunkt, da Europa-Kommissionen forventes at fremsætte et forslag til nye regler om nye GMO’er eller “Nye genomiske teknikker” den 9. juni. Forslaget kan potentielt svække EU’s regler om obligatoriske sikkerhedsvurderinger og mærkning af nye GMO’er.

Madeleine Coste, politisk ansvarlig hos Slow Food Europe, kommenterer: “Disse ministres udtalelser til støtte for Østrigs holdning er en klar advarsel til Kommissionen om, at EU ikke må deregulere nye GMO’er. Vi glæder os over disse modige udtalelser, som viser, at disse nationale beslutningstagere lytter til borgernes bekymringer, til videnskabsfolk og til de landbrugere, der ønsker at gå over til et virkelig bæredygtigt landbrug, og ikke til den landbrugskemiske lobby.”

Den østrigske holdning, der støttes af miljø-, sundheds- og landbrugsministrene, og som er beskrevet i dette offentlige notat, er klar: “De tre søjler, forsigtighedsprincippet, videnskabelig risikovurdering og obligatorisk mærkning, skal også gælde for nye genteknologiske metoder”. Punkterne afspejler Slow Foods holdning, da vi har opfordret EU til at holde nye GMO’er strengt reguleret for at garantere landbrugernes og forbrugernes sikkerhed og frie valg.

På rådsmødet blev Østrigs holdning støttet af Ungarn, Tyskland, Luxembourg, Slovenien, Slovakiet og Cypern, som er uenige i Kommissionens tilgang. Tyskland og Ungarn fremhævede “forsigtighedsprincippets” afgørende betydning, mens Cypern anmodede Kommissionen om at investere i områderne detektion og biosikkerhed af nye genmodificerede produkter for at vurdere deres potentielle indvirkning på menneskers sundhed og miljøet.

Slow Food glæder sig bl.a. over Luxembourgs opfordring til, at “omfattende mærkning” af nye GMO’er fortsat skal være obligatorisk for at give forbrugerne mulighed for at træffe et informeret valg om deres fødevarer.
Den tyske minister understregede vigtigheden af at beskytte EU-borgernes valgfrihed og sikre sikker sameksistens af forskellige landbrugssystemer.

Nogle ministre, f.eks. den ungarske, kritiserede den nuværende antagelsesbaserede konsekvensanalyse, som Europa-Kommissionen har offentliggjort, og anmodede om en ny konsekvensanalyse, der er baseret på data og videnskabeligt forsvarlige metoder.

Der kan nemlig opstå uoprettelige skader på økosystemer og biodiversitet, hvis nye GMO’er bliver dereguleret, da der ikke vil kunne træffes foranstaltninger mod ukontrolleret spredning af nye genmodificerede organismer i miljøet. Landbrug og fødevareproduktion, der er baseret på GMO-frie kilder, som f.eks. den økologiske sektor, ville ikke længere være beskyttet mod forurening.

Vi håber, at Kommissionen lytter til opfordringerne fra vores miljøministre og trækker sine planer om dette nye forslag tilbage, som indtil videre er berammet til den 9. juni. I mellemtiden vil Slow Food fortsat gøre sin stemme gældende: Som flere ministre påpegede på rådsmødet, er civilsamfundets deltagelse afgørende i de politiske beslutningsprocesser.

Slow Food International Press Office
Alessia Pautasso – [email protected] (+39) 342 8641029
Paola Nano – [email protected] (+39) 329 8321285
Slow Food Europe Press Office
Alice Poiron – [email protected] (+32) 4 73 77 07 39

 

Slow Food is a worldwide network of local communities founded in 1989 in order to counteract the disappearance of local food traditions and the spread of fast food culture. Since then, Slow Food has grown to become a global movement that involves millions of people in more than 160 countries and works so that we can all have access to good, clean and fair food.
  • Did you learn something new from this page?
  • yesno