Enligt livsmedels- och jordbruksorganisation FAO riskerar 17 % av avelsdjuren att utrotas. 340 djurraser har redan katalogiserats i Slow Food Ark of Taste, men det finns fortfarande mycket att göra.

FAO-rapporten som publicerades för några dagar sedan presenterar en lista över betydande och oroande uppgifter: 17 % av avelsdjuren riskerar att utrotas.

Denna procentsats motsvarar totalt 1458 raser, inklusive dem som redan är utrotade. Från 2005 till 2014 har andelen raser i riskzonen ökat med 2 %. FAO verkar länka detta faktum till att det finns högspecialiserade industriella gårdar där produktionen domineras av ett begränsat antal högavkastande raser.

Slow Food, genom 58 Presidier tillägnad djurraser, hjälper uppfödare och herdar att bevara dem. I Slow Food Ark of Taste katalogen, där de raser som behöver räddas redovisas, omfattas så många som 340 raser.

Vill du veta mer och ta reda på vad du kan göra, besök webbsidan för Slow Food Biodiversity Monitor: http://www.fondazioneslowfood.com/en/our-themes/biodiversity/monitoring-biodiversity/animal-breeds/

“I historien om natur och människa, har utrotningen av arter och raser alltid varit normal”, säger Piero Sardo, ordförande för Slow Food Foundation för biologisk mångfald. “Men, medan vissa arter och raser försvunnit, har de naturligt byts ut med andra raser. Den största skillnaden är att människan nu har påskyndat denna process. Först nu börjar vi förstå den genetiska, ekonomiska och framför allt den kulturella kostnad detta innebär. Den kulturella aspekten förbises ofta, men om vi förlorar en ras, förlorar vi den kulturella relationen med vår historia och vårt sätt att arbeta”.

José Graziano da Silva, generaldirektör för livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, betonar i förordet till rapporten hur avlade djur direkt bidrar till försörjningen för miljontals människor, inklusive 70 % av världens fattiga på landsbygden. Biologisk mångfald av djurraser har således en avgörande roll för jordbruk, landsbygdsutveckling och livsmedels- och näringssäkerhet.

Några exempel på Slow Food Presidier som inrättats för att skydda djurraser:

Ankoleboskap i Uganda; Svart svin Nebrodi i Italien; Amerikansk bisonoxe i Förenta Staterna; Svart höna Yeonsan Ogye i Sydkorea.

För ytterligare information, vänligen kontakta Slow Food International Press Office:

Paola Nano, +39 329 8321285 [email protected]

Slow Food involverar över en miljon människor som är engagerade i och passionerade för god, ren och rättvis mat. Detta inkluderar kockar, ungdomar, aktivister, bönder, fiskare, experter och akademiker i över 158 länder; ett nätverk av cirka 100.000 Slow Food medlemmar kopplade till 1 500 lokalavdelningar över hela världen (känd som convivier) som bidrar genom sina medlemsavgifter och de aktiviteter och kampanjer de organiserar; och över 2500 Terra Madre livsmedelsgrupper som utövar småskalig och hållbar högkvalitativ produktion av livsmedel runt om i världen.

 

  • Did you learn something new from this page?
  • yesno