Burgermaatschappij vraagt Hervorming van het Europese Landbouwbeleid

Brussel, 6 maart 2017 – 150 Europese maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van milieubescherming en sociale rechtvaardigheid, agro-ecologische groepen en groepen van biologische landbouwers en herders, gezondheidsorganisaties, dierenwelzijnsorganisaties, consumentenorganisaties, ontwikkelings- en fair trade-organisaties, coöperaties van consumenten, evenals meer dan 150 organisaties uit 25 landen, hebben vandaag de EU-leiders opgeroepen tot een diepgaande hervorming van het GLB en de verwante beleidslijnen.

Carlo Petrini, President van Slow Food verklaart: “Er is een radicale koerswijziging van de Europese landbouw nodig en om dit tot stand te brengen moeten wij de principes, die ten grondslag liggen aan de GLB, wijzigen. Wij hebben een beleid nodig dat de belangen van kleine producenten beschermt, de biodiversiteit verdedigt en de vernietiging van de bodem en andere natuurlijke rijkdommen door de landbouwindustrie voorkomt.”

Deze oproep vindt plaats terwijl de ministers van Landbouw in Brussel bijeenkomen [1] voor het bespreken van de toekomstige hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU (GLB) en ook in het licht van de openbare raadpleging [2] gelanceerd door de Europese Commissie inzake de toekomst van het beleid. In een verklaring met de titel “Goed Voedsel, Goede Landbouw – Nu” [3] beweren de 150 ondertekenaars dat het huidige voedsel- en landbouwsysteem niet langer naar behoren functioneert [4] en dat er dringend een fundamentele hervorming van het ontoereikende landbouwbeleid van Europa noodzakelijk is voor het bevorderen van een overgang naar een voedsel- en landbouwsysteem dat een eerlijke en diverse voedsel- en landbouweconomie ondersteunt, het welzijn van het milieu en dieren respecteert, bijdraagt aan de volksgezondheid en onderworpen wordt aan openbare controle.

De volledige verklaring kan hier gelezen worden: https://old.slowfood.com/sloweurope/wp-content/uploads/CSOs-Common-Statement-on-European-Agricultural-Policies_FINAL_20170303_10am.pdf

OPMERKINGEN
[1] Raad Landbouw en Visserij, Agenda, 6 maart 2017
[2] De Openbare Raadpleging over ‘Modernisering en Vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)’ van de Europese Commissie is begonnen op 2 februari en loopt tot 2 mei 2017.
[3] Volledige verklaring: https://old.slowfood.com/sloweurope/wp-content/uploads/CSOs-Common-Statement-on-European-Agricultural-Policies_FINAL_20170303_10am.pdf
[4] Problemen in het voedsel- en landbouwsysteem in de EU:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Persbureau Slow Food International

[email protected] – Twitter: @SlowFoodPress

Slow Food is een wereldwijde basisorganisatie die een wereld beoogt waarin alle personen toegang hebben tot en kunnen genieten van voedsel dat goed voor hun is, goed voor de degenen die het verbouwen en goed voor de planeet. Bij Slow Food zijn meer dan één miljoen activisten, chef-koks, deskundigen, boeren, vissers en academici betrokken, in meer dan 160 landen. Onder hen, een netwerk van ongeveer 100.000 leden van Slow Food die verbonden zijn aan 1.500 plaatselijke afdelingen en met hun lidmaatschap een bijdrage leveren, ook door middel van de door hun georganiseerde evenementen en campagnes. Als onderdeel van het netwerk, wordt door meer dan 2.400 voedselgemeenschappen Terra Madre wereldwijd een kleinschalige en duurzame productie van kwaliteitsvoedsel toegepast.

  • Did you learn something new from this page?
  • yesno