Според Организацията по прехрана и земеделие (Fao), за 17% от използваните за животновъдство породи съществува риск от изчезване. В Съкровищницата на вкусовете на Slow Food вече са запазени 340, но остава още много работа за вършене.

Публикуваният преди няколко дни доклад на FAO съдържа редица показателни и притеснителни данни: за 17% от отглежданите породи съществува опасност от изчезване.

Този процент представлява общо 1458 породи, включително тези, които са вече изчезнали. От 2005 до 2014 г. процентът породи, които са в риск, е нараснал с 2%. Организацията по прехрана и земеделие изглежда свързва тези данни със съществуването на високоспециализирани промишлени животновъдни предприятия, където производството е доминирано от ограничен брой високопродуктивни породи.

Чрез своите 58 Президиуми за животински породи, Slow Food помага на животновъди и пастири да ги съхранят, докато в каталога на Съкровищницата на вкусовете, където са отбелязани породите за запазване, са включени цели 340.

За да узнаеш повече и да откриеш какво може да направиш и ти, посети уеб страницата на Бюлетина за биоразнообразието на Slow Food: http://www.fondazioneslowfood.com/en/our-themes/biodiversity/monitoring-biodiversity/animal-breeds/

«В естествената история и антропологията изчезването на видове и породи винаги е било нещо нормално» твърди Piero Sardo, президент на фондация Slow Food за биоразнообразието. «Но докато някои видове и породи са изчезвали, други естествено са заемали мястото им. Сега съществената разлика е, че човекът е ускорил този процес. Чак сега започваме да разбираме генетичната, икономическата и културната му цена. Обикновено културният аспект се пренебрегва, но ако се изгуби дадена порода, с нея се губи и културната връзка с историята ни и с начина, по който действаме».

В увода си към доклада Graziano da Silva, генерален директор на FAO, подчертава, че отглежданите породи допринасят директно за издръжката на милиони хора, сред които 70% от бедното население в селските райони по света. Следователно се признава, че биоразнообразието на животинските породи има основна роля за земеделието, развитието на селските райони, сигурността на храните и безопасността на храненето.

Ето някои примери за президиуми Slow Food за опазване на животински породи:

крава от породата анколе в Уганда; черно прасе от Неброди в Италия; бизон от обширните американски равнини в Съединените щати; черно пиле огие от Йонгсан в Южна Корея.

За допълнителна информация, моля, свържете се с международния пресофис на „Slow Food”:

Паола Нано, +39 329 8321285 [email protected]

„Slow Food” обединява милиони хора, посветени и отдадени на добрата, чиста и справедливо произвеждана храна. В движението участват готвачи, младежи активисти, фермери, рибари, експерти и учени от над 158 страни; мрежа от около 100 000 члена на „Slow Food”, свързани с 1500 местни организации по света, допринасящи със своя членски внос, както и организирайки събития и кампании; а също така и 2000 хранителни общности „Terra Madre”, които практикуват устойчиво производство в малък мащаб на качествени храни по целия свят.

 

  • Did you learn something new from this page?
  • yesno