Сбогувайте се с Токсините! – Новата кампания без пестициди на Slow Food за Европа  

На Световния ден за безопасност на храните Slow Food стартира онлайн кампания “Кажи сбогом на токсините!” в сътрудничество с други организации, за да ангажира гражданите и да окаже натиск върху политическите заинтересовани страни – на национално и европейско равнище.

 

“През 2022 г. Европейската комисия публикува предложение за нов регламент относно устойчивата употреба на пестициди, който има за цел да намали употребата на пестициди в ЕС с 50% до 2030 г., за да защити природата, опрашващите насекоми и хората“, обяснява Маделейн Кост, Директор Поддържане на Slow Food. “Това предложение беше посрещнато с ожесточена съпротива от агроиндустрията и нейните съюзници, противопоставяйки се на научния консенсус за необходимостта от трансформиране на актуалната хранителна система, за да се гарантира сигурността на храните в дългосрочен план. Абсолютно наложително е гражданите на ЕС да се мобилизират и още веднъж да напомнят на лицата, вземащи решения, за  тяхната отговорност да стимулират прехода към здравословна и устойчива храна.”

 

Концепцията е проста:  Slow Food предоставя онлайн устройство (на английски език), чрез което европейските граждани могат лесно да изпращат директни персонализирани имейли до членовете на Европейския Парламент и националните министри, за да им напомнят, че бъдещето на младите поколения и биологичното разнообразие не могат да бъдат осигурени без намаляване на пестицидите. “Регламентът на ЕС за пестицидите е решаваща стъпка за постигане на значително намаляване на употребата на пестициди. Лицата, вземащи решения в цяла Европа, обсъждат този нов закон в момента и много от тях се опитват да го провалят. Те ще стигнат до окончателно решение в рамките на следващите месеци и вашият глас е от решаващо значение, за да помогнете за прокарването на амбициозен закон на ЕС за пестицидите“, добави Кост.

 

Агрохимикалите убиват опрашващите насекоми, включително пчелите, и унищожават биологичното разнообразие, което представлява сериозен риск за естествените екосистеми и сигурността на храните в дългосрочен план. Освен това, земеделците и жителите на селските райони страдат от преките неблагоприятни последици за здравето, причинени от излагането на пестициди, като хронични заболявания или рак. “С тази кампания Slow Food насърчава гражданите да участват в по-демократично създаване на политики и призовава политиците да подкрепят по-силни и амбициозни планове за постепенно премахване на пестицидите: за пчелите и други опрашващите насекоми, за сигурността на храните в дългосрочен план и за нашите фермери и селските райони“, коментира Марта Меса, генерален секретар на Slow Food.

 

Преходът към селско стопанство без пестициди може да бъде насърчен само чрез действия, а не чрез самозалъгване: Държавите членки трябва да предоставят подкрепа на земеделците чрез консултантски услуги за увеличаване на прилагането на нехимични алтернативи на пестицидите, като интегрираното управление на вредителите (ИУВ), което е в основата на всяка система за производство на храни (агрономически мерки и механичен, физически и биологичен контрол), като част от цялостна стратегия за преминаване към устойчиви агроекологични системи за производство на храни.  И за да се случи всичко това гладко, субсидиите в селското стопанство трябва да бъдат свързани с ИУВ и измеримо намаляване на употребата на пестициди.

 

Участвайте в кампанията!

 

Следвайте я в социалните медии:

IG: slowfood_international

Twitter: @SlowFoodEurope и @SlowFoodPress

Facebook: slowfoodinternational

Официален хаштаг: #PesticideFreeEU

 

МАЛКО В КОНТЕКСТ

Европейската комисия официално отговори на Европейската гражданска инициатива “Спасете пчелите и земеделците“, подкрепена от 1,1 милиона граждани на ЕС. В техния отговор тя споделя нашите опасения относно здравето, водата, почвата, производството на храни и биологичното разнообразие. Тя няма да въведе нови регламенти, а ще призове за бързо и амбициозно адаптиране на предложението за регламент за пестицидите (SUR) и Закона за Възстановяване на Природата. Те бяха посрещнати с ожесточена съпротива от страна на агроиндустрията и нейните съюзници в ЕС и държавите-членки. Сега е ред на членовете на Европейския парламент да формират позициите си по новия закон и да се споразумеят за окончателното законодателство. След това, ще се обсъди в националните парламенти и в Съвета на ЕС. Кампанията “Спасете пчелите и земеделците“ не е приключила: ще продължим активно да ангажираме гражданите в тази борба! Със стартирането на този инструмент искаме да дадем възможност на гражданите да участват активно в процеса на всеки етап и да окажат допълнителен натиск върху лицата, вземащи решения.

 

В момента Европейският Парламент и Съветът провеждат вътрешни обсъждания, за да намерят позиция, която да заемат на масата за преговори през ноември, където ще трябва да постигнат споразумение.

 

От страна на Европейския Парламент, Комисията по земеделие ще гласува становището си през юли, последвано от гласуване в Комисията по Околна среда през септември. В резултат на това, през октомври ще се проведе гласуване в пленарна зала, което ще определи позицията на Парламента по темата. Следващите месеци преди тези важни гласувания са ключови възможности да се чуе гласът на гражданите относно регламент, който ще има пряко въздействие върху тях и тяхната околна среда.

 

Междувременно в Съвета на ЕС министрите провеждат различни дискусии, за скорошно постигане на компромис. Въпреки това, не изглежда добре: Според последните новини, те се опитват да направят националните цели за намаляване необвързващи и да разхлабят изискванията за интегрирано управление на вредителите. Изключително необходимо е гражданите да достигнат и до своите национални представители, за да поискат от тях да не разводняват този закон.

 

Кликнете тук, за да проверите Често Задавани Въпроси на Slow Food !

  • Did you learn something new from this page?
  • yesno